قراردادن سه عکس قدیمی دیگر در قسمت موزه مجازی - عکس های قدیمی

در قسمت موزه مجازی - عکس های قدیمی سه عکس قدیمی دیگر اضافه گردیده که بدینوسیله از اقای حاج ولی اله برنگی طالقانی که لطف فرموده و این عکس ها را برایمان ارسال نموده اند و نیز از همه همشهری های بزرگوار که با مساعدتهای خود این سایت را پربار و پویا مینمایند کمال تشکر و قدر دانی را دارم .

علی برنگی

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید