استقبال شورای اسلامی کرود طالقان از احداث بنگاه های اقتصادی و ضرورت هماهنگی و تعامل آنها با هم

اعضای شورای اسلامی روستای کرود طالقان که در هشتمین جلسه هیئت مدیره تعاونی توسعه روستایی کرود طالقان حضور یافته بودند اظهار داشتند که:

که این شورا  ضمن استقبال از فعالیتهای جدید کار آفرین تاکید می نماید که هرگونه فعالیت اقتصادی شرکت هایی که توسط اهالی محترم برای فعالیت در کرود تاسیس می گردد مادامیکه طبق مقررات قوانین تجارت و سایر قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد مورد حمایت این شورا خواهد بود و شورا در زمینه های مورد نیاز با آنها همکاری خواهد نمود. ضمنا شورا توصیه می نماید که اینگونه شرکتها ضمن تعامل با یکدیگر فعالیتهای خود را بگونه ای تنظیم نمایند که از رقابت های ناسالم پرهیز گردد تا زمینه لازم برای شکوفایی اقتصاد روستا فراهم گردد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید