نخستین آمار از شجره نامه

در این شجره نامه تاکنون 2648 نفر که در 1037 خانواده بوده اند ثبت شده است. همچنین جمعیت فامیلی ها ی ثبت شده بترتیب زیر است:

برنگي (399), هاشمي (262), بوذري (235), احمديان (204), کبريايي (195), موذني (75), ميرزايي (42), آقا حسيني (41), مصدري (29), پورکريمي (22), طالقاني (17), علومي (10), عبادي (10), شريفي (9), معيني (8), کريمي (8), حمزاوي (8), اسحاقي (7), ربیع جعفری (7)، براتی (7)،  کرودی (3)، معتمدی (2)، جم خو (2)

نسبت این فامیلی ها به درصد در نمودار زیر رسم شده است:

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید