عيد نوروز در طالقان

عيد نوروز در طالقان (برگرفته از کتاب سیمای طالقان- حبیب اله برنگی)

عيد نوروز باستاني را اهالي طالقان گرامي داشته بزرگ مي شمارند و در آن جشن و سرور بر پا ميكنند و مراسمي انجام ميدهند مثلاً شب عيد نوروز همه خانه‌ها بدون استثنا چلوخورشت درست ميكنند فاميل‌هاي نزديك بخانهيكديگر پلو ميدهنديا براي دخترهاي نامزد عيدي مي برند بهمان طريقي كه در قسمت تير ماه سيزده گفته شد در شب عيد نوروز نزديك غروب آفتاب خانواده‌ها حلوا درست ميكنند و به سر قبرستان ده ميروند و در آنجا روي قبر كسانشان فاتحه و قرآن ميخوانند بعد آن نان و حلوا را بين فقرا ايكه در آنجا حاضر ميشوند تقسيم ميكنند شامگاه عيد نوروز سر قبرستانهاي دهات طالقان مملو از آدم‌هائي بزرگ و كوچك است به هر طرف در رفت و آمد هستند و عده‌اي هم روي قبر كسانشان ايستاده فاتحه ميخواننديا نشسته قرآن ميخوانند منظره جالبي دارد. همچنين در شب عيد دور دو چوب كهنه پيچيده و آنرا به نفت آغشته ميكننديا دو شمع را بر ميدارند و به دو گوشه بالاي درب خانه خود نصب كرده آنرا روشن ميكنند
بعضي‌ها مقدار كمي آرد را خيس كرده بالاي درب خانه‌شان مي‌مالند براي بركت موقع تحويل سال معمولاً كسب بخانه ديگري نمي‌رود آنها در خانه خود
مي‌نشينند افراد هر خانواده دور هم جمع ميشوند در داخل مجموعه‌اي قرآن مجيد و كاسه‌اي آب و سكه اي از نقره و برنجيا گندم و مقداري نان ميگذارند و چراغ روشن ميكنند بزرگ خانواده اول سورهيس را ميخواند بعد تسبيح را بدست گرفته به تعداد روزهاي ساليعني 365 بار دعاي تحويل سال را ميخواند پس از تحويل سال آنها روي هم را مي‌بوسند و با هم عيد ديدني ميكنند بزرگ خانواده اگر مقدورش باشد به افراد خانواده عيدي ميدهد پس از تحويل سال طبق همان روش كه در قسمت آفتات بحوت گفته شد شخص خوش قدمي به خانه‌شان پا ميگذارد بعد لباسهاي نو ميپوشند و بخانه بزرگترها و فاميل‌ها بروند و عيد مبارك باد بگويند و چاي و شيريني صرف ميكنند تا سيزده عيد ديد و بازديد ادامه پيدا ميكند همچنين مردم ده روز اول عيد بخانه‌اي براي عيد ديدني و مباركباد ميروند كه يكي از افرادش را قبل از عيد از دست داده است آنرا نوعيد ميگويند كه افراد مصيبت ديده را از عزا بيرون مي آورند همينطور جوانهاي ده از دختر و پسر در روزهاي ايام عيد بازي‌هايي مختلفي را انجام ميدهند در همين ايام اشخاصي كه با هم كدورتي دارند و قهر هستند آشتي ميكنند آنها در باره چهار روز اول عيد عقيده دارند كه روز اول مربوط به بهار و روز دوم مربوط به تابستان و روز سوم مربوط به پائيز و روز چهارم مربوط به فصل زمستان است هريك از اين روزها آفتابي باشديا برف و باران ببارد آن فصل همان طبع را دارد اگر عيد نوروزيا ماه مبارك رمضان مصادف گردد مردمان شبها به ديد و بازديد عيد ميروند.


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید