كُلِ (Koleh) چهارشنبه یا چهارشنبه سوري در طالقان

 كُلِ چهارشنبه یا چهارشنبه سوری در طالقان (برگرفته ازکتاب سیمای طالقان-حبیب اله برنگی)

كُلِ چهارشنبه، که معنی تحت اللفظی آن در تاتی "چهار شنبه ناقص" است، همان چهارشنبه سوري و شب چهارشنبه آخر سال است که اهالي طالقان آنرا عزيز ميداشتند و براي آن مراسمي قائل بودند كه آنرا انجام ميدادند. در شب كل چهارشنبه همه خانه‌هاي دهات بدون استثنا شام آبگوشت كله پاچه درست ميكردند. آنها كله و پاچه گوسفندان گوشتي خود را از پائيز تا آنموقع نگاه ميداشتند موي آنها را روي آتش ميسوزانيدند و خشك ميكردند و نگهداري مي‌نمودند.  اين رسم را خيلي مراعات ميكردند ضمناً غروب آفتاب شب چهارشنبه سوري تمام افراد هر خانواده روي پشت بام خانه خود ميرفتند و آتش روشن ميكردند و روي آتش ميپريدند و ميگفتند زردي من از تو سرخي تو از من مخصوصاً براي بچه‌ها خيلي لذت بخش بود شادي مينمودند سر و صدا و هياهو ميكردند روي پشت بام‌ها غلغه بود آتش روي پشت بام‌ها مانند ستاره ده را فرا گرفته بود پس از تمام شدن آتش يكي از افراد خانواده گوي آتش گرفته يا چوب نيم سوخته‌اي را برميداشتند و با خواندن آيه الكرسي و اناانزلنا به لبه تمام پشت بامهاي ساختمانهاي خود ميگردانيدند و ميگفتند با اين كار بلا و بليات از دودمان ما دور ميشود و خانه‌ها از گزند حوادث بيمه ميگردد پس از پايان يافتن آتش و خواندن دعا كوزه شكسته‌اي را از پشت بام به كوچه پرت ميكردند و بر شيطان لعنت ميفرستادند ميگفتند اين كار دفع شر جن و شياطيني ميكند پس از اين كارها از همان آتش روي پشت بام چراغ خانه خود را روشن ميكردند و تا صبح كه خورشيد سر ميزد چراغ را خاموش نمي نمودند موقعي چراغ را خاموش ميكردند كه آفتاب طلوع كرده بود همچنين صبح تنور خود را با آتش همان چراغ روشن ميكردند آنها معتقد بودند كه مختار ابن ابو عبيده ثقفي در شب كل چهارشنبه خروج كرده و قاتلان حضرت سيدالشهداء را به به سراي اعمالشان رسانده است او در موقع خروج براي اينكه ياران خود را از تصميش آگاه كند روي پشت بام خانه‌اش آتش كرده بود ولي جز اين قطعاً اين مراسم مربوط به ايران باستان بوده و آثاري است كه از آتش پرستان بجا مانده است.


 

 

 

 

 


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید