در خواست برای اطلاع رسانی

تشکرازعملکرد
سایت خوب و زیبائئ است و همان طور که قبلا" گفتم یکسری از اجاره نامچه وقف سوهان نزد من و خانواده ام است شنیدم اداره اوقاف آمده طالقان اگه امده عنایتی کنید منهم مطلع کنید.

باسپاس و از خانواده برنگی و مقیمی هم تشکرمیکنم

خصوصا" پدرومادرشان برای تحویل فرزند خوب به جامعه


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید