تبریک میلاد امید

شود که آن رخ زیبا ز پشت پرده در آید

روی نکویش جهان کند روشن

پراکند بهمه سوی شادمانی دائم

تمام ریشه ظلم و ستم ز بیخ برآرد

بساط مهر و محبت بگسترد هر جا

به اتحاد دهد جمله مردمان پیوند

چو گوهر از صدف غیب گر شود پیدا

به پیش دیده عالم تمام حسن برآید

توان مباد به ظلمت که هیچ در نظر آید

زمان غصه و غم ها از آن دیگر بسر آید

همه عدالت از آن پیشوای منتظر آید

ز دوستی همه،  خلق خوی نیکتر آید

زمین ز کوشش آنان ز خلد خوبتر آید

به عاشقان ولایت ولی و  راهبر آید

گزیده ای از شعر مرحوم حبیب اله برنگی طالقانی


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید