فهرست کتاب های منتشر شده در مورد طالقان

اورازان، جلال آل احمد
اهل توقف
آثار تاریخی طالقان
آشنائی با فرهنگ، تاریخ و مفاخر طالقان
جغرافیای طالقان
چهره :فرهنگ دو روستای طالقان
چهره ها
خچیره: افاده ای در طالقان
خط روی آب
دَنَی بی
دایره المعارف افسانه های شرقی
دل گپی خودمانی
دیوان غواص
روزی مردی برخاست
زیدشت دروازه طالقان

سیمای طلقان، حبیب اله برنگی

سیمای کرود، حبیب اله برنگی


طالقان در باستان
طالقانی سرود
عزیز و نگار
عزیز و نگار (بازسازی یک داستان عشقی)
فشندک به ضمیمه جغرافیای طالقان
کوچ
کهن واژه های وطنم
کهن واژه های وطنم
گنج نامه ولایت بیه پیش
ماندگار:مجموعه ای از آداب و سنن سوهان
نگاهی به جغرافیای طالقان

درآمدی بر فرهنگ و گویش طالقان، نویسندگان دکتر کامران فلاحی، فریبرز صادقیان، ناشر: شرکت سهامی انتشارمحسن، 812 صفحه، 1500 نسخه، قیمت 200000 ریال، تاریخ نشر 1/8/1390


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید