روستاهای طالقان و پیوند های آن ها

برای ورود به صفحه روستا روی نام آن در جدول کلیک نمایید

 


View Larger Map

آشنایی با طالقان

ورود به صفحه روستاهای طالقان به ترتیب الفبا

آردکان

اوچان جزینان دراپی سوهان کلارود مرجان نویزک
آرتون اهوارک جوستان دنبلید شهراسر

کماکان و

کلوندر

موچان ورکش

آرموت و

تکیه آرموت

ایستا حسنجون و سید آباد
دهدر شهرک وشهر طالقان کوئین مهران وشته
آسکان باریکان حصیران و منگلان
دیزان

فشندک

کولج میر هشان
ابصار بزج خسبان روشنابدر کجیران گته ده میراش هرنج
اسفاران پراچان خوچیره زیدشت کرکبود گراب میناوند  
امیرنان پردسر خودکاوند سفجخانی کرود گلیرد ناریان  
انگه پرگه خوران سگران کش گلینک نساء سفلی  

اوانک و

محسن آباد

تکیه ناوه و

عالی سر

خورانک سگرانچال کش رود گوران نساء علیا  
اورازان جزن خیکان سنگ بن کلانک لهران نویز  

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید