گالری عکس روستاهای طالقان

برای مشاهده گالری عکس روستا های مختلف طالقان روی نام آن ها کلیک نمایید

طبیعت و جلوه های طالقان

آردکان

اوچان
جزینان
دراپی
سوهان
کلارود
مرجان
نویزک
آرتون
اهوارک
جوستان
دنبلید
شهراسر

کماکان و

کلوندر


موچان
ورکش

آرموت و

تکیه آرموت

ایستا
حسنجون و سید آباد
دهدر
شهرک وشهر طالقان
کوئین
مهران
وشته
آسکان
باریکان
حصیران و منگلان
دیزان

فشندک

کولج
میر
هشان
ابصار
بزج
خسبان
روشنابدر
کجیران
گته ده
میراش
هرنج
اسفاران
پراچان
خوچیره
زیدشت
کرکبود
گراب
میناوند

امیرنان
پردسر
خودکاوند
سفجخانی
کرود
گلیرد
ناریان

انگه
پرگه
خوران
سگران
کش
گلینک
نساء سفلی

اوانک و

محسن آباد

تکیه ناوه و

عالی سر

خورانک
سگرانچال
کش رود
گوران
نساء علیا

اورازان
جزن
خیکان
سنگ بن
کلانک
لهران
نویز


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید