آثار شاعران و نویسندگان طالقانی

طالقان ای سرزمین خوب من                     طالقان سرزمین محبوب من.

طالقان ای سرزمین کودکی.                       کوه و دشتهایت وسیع و دیدنی.

البرزت استوار و پر صلابت.                    شاهرودت همچنان پر اب و جاری.

خاک تو بوی قریبی میدهد                      بوی پاکی و صمیمی میدهد.

خاک تو بوی کاه و بوی گل.                   بوی شقایقهای وحشی   بوی یونجه.     بوی عطر لاله ونعناع و پونه.

ای که در خاکت نهان اجداد من.                 ای که در هر گوشه ات خاطرات کهنه ونایاب من

ای که در خاکت نشانها از بزرگان و شهیدان مانده است       آیت ا لله طالقانی آل احمد،  دکتر حشمت، درویش خان  طالقانی.

طالقان ای سرزمین خوب من                     طالقان سرزمین محبوب من.

تقدیم به روح زنده یاد حشمت اسحاقی.           فرشته عقبایی