آثار شاعران و نویسندگان طالقانی

رزم حضرت عباس (ع) در عاشورا (حبیب اله برنگی)

از خیام آمد برون یک تک سوار        کم چو او را دیده بودی روزگار

بود او ز اولاد آدم آیتی        کز وجودش یافت تاریخ افتخار

اولین سبط برومند رسالت حسن است دومین اختر گردون امامت حسن است
زاده خیرالنساء و پسر شیر خدا گل بشکفته گلزار شرافت حسن است
شقی از نور نخستین که تجلی بنمود عضو اصحاب کسا اهل طهارت حسن است
برتری یافته بر جمله جوانان بهشت پرتو خلق نکویش شده جنت حسن است
زینت جلوه نور آمده آن دُرِّ وجود ترجمان همه خوبی به حقیقت حسن است
اوست زانها که نبی خواند قرین قرآن گوهر سر زده از گنج ولایت حسن است
رهنمای ره دین کشتی رهوار نجات مشعل روشنی راه هدایت حسن است
آنکه دشمن بچشاند ز ستم زهر جفا در ره دین برسیدی به شهادت حسن است
باشدم مهر حسن در دل و در جان همه دم آنکه بر اوست مرا چشم شفاعت حسن است
گر سعادت طلبی در دو جهان دان تو حبیب رهنما بر ره مقصود و سعادت حسن است

 

اولین سبط برومند رسالت حسن است
دومین اختر گردون امامت حسن است
زاده خیرالنساء و پسر شیر خدا گل بشکفته گلزار شرافت حین است
شقی از نور نخستین که تجلی بنمود عضو اصحاب کسا اهل طهارت حسن است
برتری یافته از جمله جوانان بهشت پرتو خلق نکویش شده جنت حسن است
زینت جلوه نور آمده آن در وجود ترجمان همه خوبی به حقیقت حسن است
اوست زانها که نبی خواند قرین قرآن گوهر سر زده از گنج ولایت حسن است
رهنمای ره دین کشتی رهوار نجات مشعل روشنی ره هدایت حسن است
آنکه دشمن بچشاند ز ستم زهر جفا در ره دین برسیدی بشهادت حسن است
باشدم مهر حسن در دل و در جان همه دم آنکه بر اوست مرا چشم شفاعت حسن است
گر سعادت طلبی در دو جهان دان تو حبیب رهنما بر ره مقصود و سعادت حسن است

مهدی امام غائب و نور مجسم است                  مهدی مدار حق و حقیقت در عالم است
مهدی است همچو جان به جهان در همه زمان     مهدی امید شادی اولاد آدم است
مهدی است مرجعی که بخواند سوی خدا            مهدی است کو ز کل فضائل مقدم است
مهدی است تیغ آخته بر روی ظالمان                مهدی بعدل و داد در عالم مسلم است
مهدی وصی جمع نبیین و اوصیاست                 مهدی ز نسل پاک رسول مکرم است


شود که آن رخ زیبا ز پشت پرده در آید       به پیش دیده عالم تمام حسن برآید

فروغ روی نکویش جهان کند روشن           توان مباد به ظلمت که هیچ در نظر آید

فضای چهره شادی گشاید اندر سر            از آن کمال و جاهت که نیک جلوه گر آید

مولای ما مولای ما یا مهدی صاحب زمان          ای شادی دل های ما یا مهدی صاحب زمان

ای رحمت حق در زمین ای باعث ابقای دین        ای غائب بیدار ما یا مهدی صاحب زمان

ای وارث جمع رسل ای معنی وحی و نزل          ای محور دنیای ما یا مهدی صاحب زمان

ای جلوه ای از مصطفی ای منشعب از مرتضی     ای زاده زهرای ما یا مهدی صاحب زمان

ای حجت خدای که رخ کرده ای نهان
بی نور روی تو همه جا غرق ظلمت است
از طول انتظار ز کف رفت اختیار
عشاق را زیارت روی تو آرزوست
کی می شود که رایت عدلت بپا کنی
از نور طلعت تو شود دهر پر فروغ
پیروز بخت آنکه به راهت زند قدم
باز آی ای طبیب همه درد های ما
هر لحظه گویمت ز سر صدق الامان
یا وارث جمیع نبیین و اوصیاء
خواهم ز ما خدای ترا شادمان کند
چون از محبتت شده پر سینه حبیب


تو جان عالمی بفدای ره تو جان
خورشید سان طلوع نما بر جهانیان
وز دیده ها سرشک ز هجرت بود روان
جانها بلب رسید و جمالت نشد عیان
تازان نسیم قدس بر عالم شود وزان
وز یمن مقدم تو مصفا شود جهان
فرخنده طالع آنکه بینند رخت عیان
نزدیک شد برون شود از جسم ما روان
تعجیل در ظهور کن ای صاحب الزمان
یابن الحسن بحق فخر انس و جان
همچون که ما ز شوق تو هستیم شادمان
اخلاص خود نموده بر حضرتت عیان

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA MicrosoftInternetExplorer4

ای حجت خدای که رخ کرده ای نهان
بی نور روی تو همه جا غرق ظلمت است
از طول انتظار ز کف رفت اختیار
عشاق را زیارت روی تو آرزوست
کی می شود که رایت عدلت بپا کنی
از نور طلعت تو شود دهر پر فروغ
پیروز بخت آنکه به راهت زند قدم
باز آی ای طبیب همه درد های ما
هر لحظه گویمت ز سر صدق الامان
یا وارث جمیع نبیین و اوصیاء
خواهم ز ما خدای ترا شادمان کند
چون از محبتت شده پر سینه حبیب

تو جان عالمی بفدای ره تو جان
خورشید سان طلوع نما بر جهانیان
وز دیده ها سرشک ز هجرت بود روان
جانها بلب رسید و جمالت نشد عیان
تازان نسیم قدس بر عالم شود وزان
وز یمن مقدم تو مصفا شود جهان
فرخنده طالع آنکه بینند رخت عیان
نزدیک شد برون شود از جسم ما روان
تعجیل در ظهور کن ای صاحب الزمان
یابن الحسن بحق فخر انس و جان
همچون که ما ز شوق تو هستیم شادمان
اخلاص خود نموده بر حضرتت عیان

باز آی ای ولی خداوندگار ما
باز آی ای ذخیره ایزد به عدل و داد
باز آی ای تو آیت کبرای کردگار
باز آی قلب عالم امکان وجود تو
باز آی ای روند زمان را تو پیشوا
باز آی ای ملایک و وحی و اصول دین
باز آی ای تو آدم و هم نوح و هم خلیل
باز آی ای ترجمان کتب از خدای خویش
باز آی ای تو کعبه و رکن و مقام او
باز آی ای خلاصه پیغمبران حق
باز آی ایکه حجت آخر زمان توئی
باز آی ایکه بسته بتو آرزو شده
باز آ که بی پناه بر ظالمان شدیم
باز آ و محو ساز ستم را ز چهر دهر
باز آی ای فروغ درخشنده جهان
باز آی ای ستاره ره بهر شب روان
باز آی ای نهان شده در استتار غیب
باز آی ای نشانه شادی به روزگار
باز آی ای سبب شده از بهر خوشدلی
باز آی تا مه روی نکوی تو بنگریم
باز آی ایکه عاشق رویت شده حبیب


 

باز آی ای ودیعه پروردگار
باز آی ای اله ایمان مدار ما
باز آی ای تو تکیه گه پایدار ما
باز آی ای حکایت دنباله دار ما
باز آی ای امید همه روزگار ما
باز آی حشر و نشر و بهشت و قرار ما
باز آ کلیم و عیسی و احمد وقار ما
باز آ که یمن مقدم تواعتبار ما
باز آ صفا و مروه و قدس و شعار ما
باز آی ای امام ختامت نگار ما
باز آی ای هدایت خالص بکار ما
باز آ بلطف خاتمه ده انتظار ما
باز آ و باش در همه احوال یار ما
باز آ و رفع ظلم نما از دیار ما
باز آ و تبرگی بزدا از کنار ما
باز آی کهکشان بلند اقتدار ما
باز آ و جلوه کن بر چشمان تار ما
باز آ و شاد کن دل امیدوار نما
باز آی ای حضور تو خرم بهار ما
باز آی ای جمال خوشت لاله زار ما
باز آی ای ولایت تو افتخار ما