آمار جمعیتی روستا های طالقان

فهرست جمعیت روستاهای شهرستان طالقان بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ به شرح زیر می‌باشد:

منبع ویکیپدیا

دهستان

آبادی

خانوار

جمعیت

شهرستان طالقان


۷۵۷۴

۲۵۷۸۱

دهستان بالاطالقان


۱۹۳۲

۶۶۰۹

دهستان پایین‌طالقان


۱۸۷۵

۶۰۱۸

دهستان میان‌طالقان


۲۷۷۹

۹۸۷۳

 

 

دهستان

آبادی

خانوار

جمعیت

بالاطالقان

ابصار

۸

۳۲

بالاطالقان

حصیران

۷

۱۹

بالاطالقان

خودکاوند

۱۲۱

۴۲۴

بالاطالقان

سفج خانی

۴۰

۱۱۳

بالاطالقان

کرکبود

۳۹

۱۲۷

بالاطالقان

کرود

۴۶

۱۰۰

بالاطالقان

گلیرد

۴۲

۲۳۲

بالاطالقان

گوران

۱۷۵

۵۵۳

بالاطالقان

محسن‌آباد

۲۱

۷۹

بالاطالقان

نویزعلیا

۷۲

۲۸۳

بالاطالقان

هشان

۴۰

۱۲۷

بالاطالقان

ایین کلایه

۴

۵

بالاطالقان

جوستان

۱۲۵

۴۲۱

بالاطالقان

کویین علیا

۲۵

۶۶

بالاطالقان

کیامحله

۵

۳۱

بالاطالقان

منگلان

۸۱

۲۷۹

بالاطالقان

مهران

۱۱۶

۳۴۷

بالاطالقان

مرجان

۲۴

۱۰۷

بالاطالقان

پراچان

۷۹

۲۹۲

بالاطالقان

خیکان

۴۳

۱۴۳

بالاطالقان

دیزان

۱۹۴

۵۷۰

بالاطالقان

ناریان

۱۳۳

۴۴۰

بالاطالقان

اسکان

۲۰

۶۵

بالاطالقان

اورازان

۷۶

۲۰۸

بالاطالقان

تکیه جوستان

۱۷

۵۲

بالاطالقان

خچیره

۸۹

۳۱۷

بالاطالقان

دراپی

۴۳

۱۴۴

بالاطالقان

دهدر

۲۷

۱۲۳

بالاطالقان

گته ده

۹۶

۴۱۲

بالاطالقان

گراب

۴۰

۱۴۲

بالاطالقان

نساعلیا

۸۴

۳۵۶

 

دهستان

آبادی

خانوار

جمعیت

پایین‌طالقان

اسفاران

۳۴

۹۹

پایین‌طالقان

امیرنان

۷۷

۲۱۵

پایین‌طالقان

انگه

۴۰

۱۸۰

پایین‌طالقان

اوچان

۲۷

۶۰

پایین‌طالقان

اهوارک

۲۷

۱۰۴

پایین‌طالقان

پرگه

۳۲

۹۶

پایین‌طالقان

تکیه ناوه

۵۳

۱۵۷

پایین‌طالقان

خوران

۷۸

۳۱۱

پایین‌طالقان

خورانک

۲۹

۸۰

پایین‌طالقان

عالی سر

۲۲

۵۷

پایین‌طالقان

کجیران

۳۱

۱۲۲

پایین‌طالقان

کلارود

۲۴

۹۴

پایین‌طالقان

لهران

۲۰

۳۹

پایین‌طالقان

موچان

۱۰

۲۵

پایین‌طالقان

میر

۱۲۱

۲۸۶

پایین‌طالقان

ارموت

۴۰

۱۳۵

پایین‌طالقان

تکیه ارموت

۲۶

۹۴

پایین‌طالقان

دنبلید

۲۳۲

۷۶۶

پایین‌طالقان

روشنابدر

۱۴

۳۶

پایین‌طالقان

سنگبن

۹۲

۴۲۱

پایین‌طالقان

سوهان

۲۱۲

۷۷۵

پایین‌طالقان

شهراسر

۴۰

۱۰۱

پایین‌طالقان

کش

۷۴

۱۶۸

پایین‌طالقان

کلانک

۳۵

۱۱۳

پایین‌طالقان

کشرود

۴۲

۹۵

پایین‌طالقان

نساسفلی

۵۵

۱۹۱

پایین‌طالقان

فشندک

۳۸۸

۱۱۹۸

 

دهستان

آبادی

خانوار

جمعیت

میان‌طالقان

ارتون

۹۱

۳۵۸

میان‌طالقان

زیدشت

۲۳۱

۷۳۳

میان‌طالقان

میراش

۲۱۶

۵۷۲

میان‌طالقان

اردکان

۶۶

۲۵۱

میان‌طالقان

جزینان

۹۷

۳۶۳

میان‌طالقان

حسن جون

۲۲۲

۷۴۱

میان‌طالقان

سیدآباد

۲۳۳

۹۴۹

میان‌طالقان

کولج

۱۴۰

۴۴۰

میان‌طالقان

هرنج

۱۲۲

۴۹۸

میان‌طالقان

باریکان

۹۵

۳۰۶

میان‌طالقان

پرده سر

۶۳

۲۰۹

میان‌طالقان

خسبان

۲۹۲

۱۰۰۹

میان‌طالقان

گلینک

۲۸۳

۹۲۷

میان‌طالقان

اوانک

۳۰

۱۱۳

میان‌طالقان

بزج

۸۴

۳۳۵

میان‌طالقان

جزن

۶۶

۳۲۹

میان‌طالقان

سگران چال

۳۲

۹۴

میان‌طالقان

سگران

۶۱

۲۳۶

میان‌طالقان

میناوند

۱۰۱

۳۴۵

میان‌طالقان

نویزک

۵۶

۳۰۲

میان‌طالقان

ورکش

۸۲

۲۵۸

میان‌طالقان

وشته

۱۱۰

۳۸۸

 


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید