جغرافیای طالقان

جغرافیای طالقان

درراستاي تغييروتحول فرهنگ جها ني چون دسترسي اينجانب به گسترش اين مقوله بسيار اندك است،براي  نمونه به مطا لعه يك بخش كوچكي از اين كره خاكي ميپردازم وبا نگرش به آگاهي زيادي كه نسبت به زادگاه خود دارم طالقان را بر مي گزينم .

اشتباه نشود اين طالقان سرزميني ازايران است كه حدوديكصد كيلومتري شمال غرب تهران واقع شده وطالقان ديگري نيز در افغانستان وجوددارد كه از دسترس حقيرخارج است. طالقان ايران در فاصلۀ دورشته سلسله جبال البرز قرار دارد ٬ رودخانه بزرگي بنام شاهرود از وسط آن مي گذرد كه جدیدا با احداث يك سد خاكي پاي شهرنشينان وگردشگران به آنجا باز شده است و اين نقطه بكروامن روستائيان را آنچنان دستخوش تغيير وتحول قرار داده است كه گوئي به اروپا نزديك شده است. تااين تاريخ طالقا ن بخشي از  استان تهران بحساب مي آيد كه 82 پارجه آ با دي بشرح ذيل دارد كه اميد واريم بزودي شهرستان مستقلي گردد وحال كه شهرنشينان از طبيعت آن بهره مي گيرند مردم آن نيز از تسهيلات
شهري استفاده نمايند . نام روستا هاي بخش   به شرح ذ يل  ميباشد .

1-شهرك مركز بخش           2-گلينك               3- پردسر              4- گزن      5- سگران چال

6- وركش              7- وشته                8-خود كاوند              9- گليرد                10-گوران

11- اورازان           12-خوچيره            13-دهدر                   14-گته ده            15- دراپي

16-گراب              17-اسلك               18- آسكان                 19-جوستان          20-مهران

21-ديزان             22-ناريان              23-خيكان                  24- پراچان           25-جورنسا

26- كوين            27- مرجان             28- نويز                   29- حصيران         30- كركبود

31- افسار           32-هشان              33- كرو                   34-سكران              35- نويزك

36- بزج        37- خسبان               38- گزينان               39-كولج               40- حسنجون

41- ميراش           42-آردكان              43- دنبليد                 44- آرتون             45-آرموت

46- تكيه        47- روشن آبدر       48- شهرآسر             49- كش                50- كش رود

51- لهران        52- موچان              53- مير                    54- اوچان             55- كلارود

56- آسفاران    57-انگه                58- پرگه               59- اميرنان            60- پائين نسا

61- تكيه ناوه        62- سنگبن            63- كلانك          64- كماكان             65- زيدشت

66- باريكان              67- مينا وند          68- فشندك       69- صبج خاني        70- منگلان

71- خران       72- خرانك            73- اسپران                74- نظرآ باد            75- سوهان

76- سيد آ باد            77-شريف آ باد       78- .....


كه بقيه آ با ديهاي آن در ديگران ادغام شده است يا در داخل سد آب محو شده اند سنتهاي جغرافيائي ديگراين سرزمين نامگذاري  زمينهاي مزروعي بر حسب سامان گذاري وتعيين حدود وثغور مالكان آن است كه چون قادر به برشماري همه آنها نمي باشيم براي مثال يكي از روستا ها را الگو قرار مي دهم واسامي زمينهاي آن را به شعر زبان محلي مينگارم .


+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و دوم آذر 1390ساعت 10:2  توسط علی اکبر حسینی  |  آرشیو نظرات


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید