درباره طالقان

برای ورود به صفحه روستا روی نام آن در جدول کلیک نمایید

 


View Larger Map

آشنایی با طالقان

ورود به صفحه روستاهای طالقان به ترتیب الفبا

آردکان

اوچان جزینان دراپی سوهان کلارود مرجان نویزک
آرتون اهوارک جوستان دنبلید شهراسر

کماکان و

کلوندر

موچان ورکش

آرموت و

تکیه آرموت

ایستا حسنجون و سید آباد
دهدر شهرک وشهر طالقان کوئین مهران وشته
آسکان باریکان حصیران و منگلان
دیزان

فشندک

کولج میر هشان
ابصار بزج خسبان روشنابدر کجیران گته ده میراش هرنج
اسفاران پراچان خوچیره زیدشت کرکبود گراب میناوند  
امیرنان پردسر خودکاوند سفجخانی کرود گلیرد ناریان  
انگه پرگه خوران سگران کش گلینک نساء سفلی  

اوانک و

محسن آباد

تکیه ناوه و

عالی سر

خورانک سگرانچال کش رود گوران نساء علیا  
اورازان جزن خیکان سنگ بن کلانک لهران نویز  

جغرافیای طالقان

درراستاي تغييروتحول فرهنگ جها ني چون دسترسي اينجانب به گسترش اين مقوله بسيار اندك است،براي  نمونه به مطا لعه يك بخش كوچكي از اين كره خاكي ميپردازم وبا نگرش به آگاهي زيادي كه نسبت به زادگاه خود دارم طالقان را بر مي گزينم .

اشتباه نشود اين طالقان سرزميني ازايران است كه حدوديكصد كيلومتري شمال غرب تهران واقع شده وطالقان ديگري نيز در افغانستان وجوددارد كه از دسترس حقيرخارج است. طالقان ايران در فاصلۀ دورشته سلسله جبال البرز قرار دارد ٬ رودخانه بزرگي بنام شاهرود از وسط آن مي گذرد كه جدیدا با احداث يك سد خاكي پاي شهرنشينان وگردشگران به آنجا باز شده است و اين نقطه بكروامن روستائيان را آنچنان دستخوش تغيير وتحول قرار داده است كه گوئي به اروپا نزديك شده است. تااين تاريخ طالقا ن بخشي از  استان تهران بحساب مي آيد كه 82 پارجه آ با دي بشرح ذيل دارد كه اميد واريم بزودي شهرستان مستقلي گردد وحال كه شهرنشينان از طبيعت آن بهره مي گيرند مردم آن نيز از تسهيلات
شهري استفاده نمايند . نام روستا هاي بخش   به شرح ذ يل  ميباشد .

1-شهرك مركز بخش           2-گلينك               3- پردسر              4- گزن      5- سگران چال

6- وركش              7- وشته                8-خود كاوند              9- گليرد                10-گوران

11- اورازان           12-خوچيره            13-دهدر                   14-گته ده            15- دراپي

16-گراب              17-اسلك               18- آسكان                 19-جوستان          20-مهران

21-ديزان             22-ناريان              23-خيكان                  24- پراچان           25-جورنسا

26- كوين            27- مرجان             28- نويز                   29- حصيران         30- كركبود

31- افسار           32-هشان              33- كرو                   34-سكران              35- نويزك

36- بزج        37- خسبان               38- گزينان               39-كولج               40- حسنجون

41- ميراش           42-آردكان              43- دنبليد                 44- آرتون             45-آرموت

46- تكيه        47- روشن آبدر       48- شهرآسر             49- كش                50- كش رود

51- لهران        52- موچان              53- مير                    54- اوچان             55- كلارود

56- آسفاران    57-انگه                58- پرگه               59- اميرنان            60- پائين نسا

61- تكيه ناوه        62- سنگبن            63- كلانك          64- كماكان             65- زيدشت

66- باريكان              67- مينا وند          68- فشندك       69- صبج خاني        70- منگلان

71- خران       72- خرانك            73- اسپران                74- نظرآ باد            75- سوهان

76- سيد آ باد            77-شريف آ باد       78- .....


كه بقيه آ با ديهاي آن در ديگران ادغام شده است يا در داخل سد آب محو شده اند سنتهاي جغرافيائي ديگراين سرزمين نامگذاري  زمينهاي مزروعي بر حسب سامان گذاري وتعيين حدود وثغور مالكان آن است كه چون قادر به برشماري همه آنها نمي باشيم براي مثال يكي از روستا ها را الگو قرار مي دهم واسامي زمينهاي آن را به شعر زبان محلي مينگارم .


+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و دوم آذر 1390ساعت 10:2  توسط علی اکبر حسینی  |  آرشیو نظرات

نام های خانوادگی اهالی بومی روستاهای طالقان به ترتیب الفبا و ذکر نام روستا یا روستاها

 

 

ضمن عرض سلام من از روستای کلخوران از توابع استان اردبیل شهر اردبیل ارتباط بر قرار میکنم  موضوعی را عنوان میکنم که مربوط به سالیان دوری است درعهدخاندان صفویه علاوه برعده ای ازعلمای جبل عامل که در کلخوران سکونت گزیدنده بودند کلخوران میزبان عده ای ازرجال شهر طالقان که برای انجام امور دیوانی واداری درنظرگرفته شده بودند گردید.

دهات و آباديهاي طالقان در دو طرف کنار مسير رودخانه شاهرود و نقاط مختلف تپه ها و دره هاي فرعي طرفين اين رودخانه قرار دارد ودر هر کجا که مناسب بوده و چشمه آبي وجود داشته يا از آب رودخانه ها ميشد استفاده کرد ده يا آبادي را ساخته اند. تعداد اين آباديها در حال حاضر حدود 80 واحد است که دائر مي باشد .از آبادي دو خانه اي تا 200 خانه ای در طالقان هست .قدمت بعضي از اين دهات بيش از هزار سال است و سابقه بعضي از آنها هم چند صد سال بيشتر نيست .بطوريکه معلوم است يا نوشته اند در بعضي از نقاط طالقان در گذشته دهاتي وجود داشته که اسمي از آنها باقي است ولي خود آنها از بين رفته اند و فعلا وجود ندارند.

این دهات عبارتند از:

 

عنوان

شماره تماس

شماره نمابر (فاکس)

شماره همراه مسئول

آموزش و پرورش طالقان

44723021

44723602

44723021

 
اداره اوقاف و امور خیریه طالقان 44722621    
اداره فرهنگ وارشاد اسلامی طالقان ۴۴۷۲۶۰۰۸-۹    

خانه معلم طالقان

44725100   09192639674

تعاونی مسکن فرهنگیان

44724846

44724843

09123620799

فروشگاه تعاونی فرهنگیان

44722928

 

09123692380

آبفای شهری طالقان

44722954

44722396

44723150

09125931417

آبفای روستای طالقان

44723078

44723133

09122648244

بنیاد شهید

44722626

 

09195981380

بخشداری طالقان

44722525

44722424

44722124

09122178567

برق طالقان

44722233

44724433

09123620803

بهزیستی طالقان

44722226

44722226

09122610458

بانک کشاورزی طالقان

44722770

44723070

44725644

44722563

09125821647

بانک ملی طالقان

44722155

44723050

09122648258

بانک صادرات

44723062

44722572

09125616376

بانک ملت

44723130

44724741

44722130

09125642816

بانک ملی (جوستان )

44733222

44733223

09123933642

کلانتری طالقان

44722666

44722666

09122546650

کلانتری پائین طالقان

44884433

44884432

 

پاسگاه آثار باستانی

44722988

 

09123630716

اداره پست طالقان

44722727

44722727

09122634717

تربیت بدنی طالقان

44722334

44722334

09125504764

ثبت اسناد طالقان

44722627

44724037

44724032

09123360621

جهاد کشاورزی طالقان

44722888

44722777

44722227

09123691988

دامپزشکی طالقان

44723543

47229344

44722944

 

دارائی طالقان

44724781

44723135

09122620373

دادگاه طالقان

44722943

44723543

44722444

 

راه و ترابری طالقان

44722225

44722225

09122609627

ثبت احوال طالقان

44724032

44724032

09126610434

مخابرات طالقان

44722117

44722115

44722116

09123278697

کانون طالقان

44722440

44722440

09123692320

راهنمائی و رانندگی طالقان

44724699

44722666

09128068226

   کانون رباتیک طالقان  44725883    

دانشگاه پیام نور

44725950

44725952

44725152

 
دانشگاه آزاد واحد طالقان 44845001-3    

دانشکده منابع طبیعی گلینک

44722203

   

ترمینال مسافر بری طالقان

44724851

44724929

09192049510

بانک توسعه و تعاون

44725583

44725584

09159571932

کمیته امداد

44722223

44725533

09125600591

دفتر امام جمعه

44724882

44723020

44725777

09127475267

شورای شهر طالقان

44723991

44723900

09128601055

شورای بخش طالقان

44724035

44724035

09123077644

09123692108

منابع طبیعی طالقان

44724523

44724523

09123595113

اداره محیط زیست طالقان

44723073

44723077

09125653109

سپاه طالقان

44722526

44722500

44722526

09123620879

اداره بهداشت

44723068

   

اداره هواشناسی

44724994

   

پمپ بنزین

44723212

 

09121058928

تعاونی روستائی

44722799

44724128

44722128

 

اداره تامین اجتماعی

44724863

44724862

 

دفتر خانه شماره 1 سید اولیا عظیمی

44724880

 

09123343914

دفتر خانه شماره 2 مجید شریفی

44725152

44722433

09355548393

صندوق قرض الحسنه آیت اله طالقانی

44724260

44723600

 

اورژانس

115

   

آتش نشانی

125

   

اداره ء برق

121

   

آب و فاضلاب

122

   

خرابی تلفن

117

   

اطلاعات

118

   
 کافی نت طالقان  44722020    09388003668

 

برگرفته از سایت شهرداری طالقان http://www.taleghan.ir با اصلاحات

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

عنوان

شماره تماس

شماره نمابر (فاکس)

شماره همراه مسئول

1. آموزش و پرورش طالقان

4723021

4723602

4723021


2. خانه معلم طالقان
3. تعاونی مسکن فرهنگیان

4724846

4724843

09123620799

4. فروشگاه تعاونی فرهنگیان

4722928


09123692380

5. آبفای شهری طالقان

4722954

4722396

4723150

09125931417

6. آبفای روستای طالقان

4723078

4723133

09122648244

7. بنیاد شهید

4722626


09195981380

8. بخشداری طالقان

4722525

4722424

4722124

09122178567

9. برق طالقان

4722233

4724433

09123620803

10. بهزیستی طالقان

4722226

4722226

09122610458

11. بانک کشاورزی طالقان

4722770

4723070

4725644

4722563

09125821647

12. بانک ملی طالقان

4722155

4723050

09122648258

13. بانک صادرات

4723062

4722572

09125616376

14. بانک ملت

4723130

4724741

4722130

09125642816

15. بانک ملی (جوستان )

4733222

4733223

09123933642

16. کلانتری طالقان

4722666

4722666

09122546650

17. کلانتری پائین طالقان

4884433

4884432


18. پاسگاه آثار باستانی

4722988


09123630716

19. اداره پست طالقان

4722727

4722727

09122634717

20. تربیت بدنی طالقان

4722334

4722334

09125504764

21. ثبت اسناد طالقان

4722627

4724037

4724032

09123360621

22. جهاد کشاورزی طالقان

4722888

4722777

4722227

09123691988

23. دامپزشکی طالقان

4723543

4722934

4722944


24. دارائی طالقان

4724781

4723135

09122620373

25. دادگاه طالقان

4722943

4723543

4722444


26. راه و ترابری طالقان

4722225

4722225

09122609627

27. ثبت احوال طالقان

4724032

4724032

09126610434

28. مخابرات طالقان

4722117

4722115

4722116

09123278697

29. کانون طالقان

4722440

4722440

09123692320

30. راهنمائی و رانندگی

4724699

4722666

09128068226

31. دانشگاه پیام نور

4725950

4725952

4725152


32. دانشکده منابع طبیعی گلینک

472220333. ترمینال مسافر بری طالقان

4724851

4724929

09192049510

34. بانک توسعه و تعاون

4725583

4725584

09159571932

35. کمیته امداد

4722223

4725533

09125600591

36. دفتر امام جمعه

4724882

4723020

4725777

09127475267

37. شورای شهر طالقان

4723991

4723900

09128601055

38. شورای بخش طالقان

4724035

4724035

09123077644

09123692108

39. منابع طبیعی طالقان

4724523

4724523

09123595113

40. اداره محیط زیست طالقان

4723073

4723077

09125653109

41. سپاه طالقان

4722526

4722500

4722526

09123620879

42. اداره بهداشت

472306843. اداره هواشناسی

472499444. پمپ بنزین

4723212


09121058928

45. تعاونی روستائی

4722799

4724128

4722128


46. اداره تامین اجتماعی

4724863

4724862


47. دفتر خانه شماره 1 سید اولیا عظیمی

4724880


09123343914

48. دفتر خانه شماره 2 مجید شریفی

4725152

4722433

09355548393

49. صندوق قرض الحسنه آیت اله طالقانی

4724260

4723600


50. اورژانس

11551. آتش نشانی

12552. اداره ء برق

12153. آب و فاضلاب

12254. خرابی تلفن

11755. اطلاعات

118برطبق شنیده ها و اسناد موجود روستا های زیر مراکز اداری طالقان در 500 سال گذشته بوده اند:

  1. جوستان در اوایل دوره صفویه
  2. کرکبود از اواسط صفویه تا انتهای افشار
  3. زیدشت در دوره زندیه
  4. فشندک در اوایل قاجار
  5. حسنجون تا پایان قاجاریه
  6. کولج دوره پهلوی اول
  7. شهرک دوره پهلوی دوم
  8. شهر طالقان پس از انقلاب