امامزاده هاي داخل ده هرنج طالقان

شنيده ام دو تن امامزاده در داخل ده هرنج در محوطه اي مدفون هستند که داراي گنبد و بارگاه نمي باشند ولي اطاقي ساخته شده که قبر آن دو بزرگوار در داخل آن اطاق است.  بنده از شرح حال و نسب و نام آنها اطلاعي ندارم ميگويند مردم به زيارت آنها ميروند و در آنجا حاجت مي طلبند و نذر و نياز مي نمايند و از آنها خيلي کرامت ديده اند بهرحال هر که هستند از ذريه پاک پيغمبر هستند و از اصل و نسب نوراني مي باشند درود خدا بر ايشان باد.

از کتاب سیمای طالقان مرحوم حبیب اله برنگی طالقانی


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید