امامزاده هاي ده اورازان يا افرازان طالقان

در ده اورازان طالقان دو تن امامزاده در زيريک گنبد کنار هم مدفون هستند ويک ضريح چوبي بزرگ پوشيده از پارچه سبز روي قبر آنها است اين دو تن يکي بنام سيد شرف الدين و ديگري بنام سيد علاالدين مي باشند گويند اين دو تن بزرگوار با هم برادر و از سادات حسيني و از فرزند زادگان امام چهارم حضرت سجاد عليه السلام هستند و با هفت الي هشت واسطه به آن حضرت ميرسند امامزاده هایي هستند جليل القدر و داراي کرامت که مردم به آنها بي نهايت علاقمند و معتقد مي باشند و از اطراف و اکناف به زيارت آنها مي شتابند اين دو امامزاده جد سادات ده اورازان و ده گلبرد هستند گويند سيد شرف الدين جد سادات اورازان و سيد علاالدين جد سادات گلبرد مي باشند همچنين بعضي ميگويند آنها با امامزاده سيد نصر الدين که در تهران مدفون است خويش نزديک دارند از قديم ميگفتند به حرمت آن امامزاده ها و ديانت اهل اورازان اسب نعل دار به اورازان نميرفت کنايه از اينکه مامورين حکام دولتي به آنجا نميرفتند سادات اورازان مردماني با ايمان و صاحب باطن مي باشند و خصوصيت سيادت خود را حفظ نموده اند در حقيقت آنجا دارالسلام است آنها دستورات ديني را دقيقا رعايت ميکنند مردمي مهربان و متعصب در دين هستند صلوات اله علي اجداد هم الطاهرين جا دارد بيشتر به عظمت دادن و تعمير اين دو امامزاده پرداخته شود چون آنها خيلي جليل القدر هستند همچنين جا دارد در باره امامزاده هاي طالقان بيشتر تحقيق شده بهتر شناسائي شوند.

به نقل از کتاب سیمای طالقان مرحوم حبیب اله برنگی

---------------------------------------------------------------------

مختصری از انساب این دو امامزاده از سایت ساوجبلاغ پژوهی

http://128askari.parsiblog.com/

براساس تحقیقات به عمل آمده این دو امامزاده، فرزندان امامزاده سیدنصرالدین - واقع در خیابان خیام تهران -  هستند که شخص امامزاده سید نصرالدین فرزند امامزاده علی در مشهد اردهال کاشان و او نیز فرزند بلافصل امام محمدباقر علیه السلام است. به دیگر سخن امامزادگان روستای اورازان نتیجه های امام محمدباقر هستند. از سوی دیگر امامزاده قاضی میرسعید در روستای سیدآباد حسنجون طالقان، از فرزندان این دو امامزاده می باشند. قدمت زیارتگاه اورازان مربوط به اواخر صفویه یا اوایل زندیه است.

براساس تحقیقات به عمل آمده این دو امامزاده، فرزندان امامزاده سیدنصرالدین - واقع در خیابان خیام تهران -  هستند که شخص امامزاده سید نصرالدین فرزند امامزاده علی در مشهد اردهال کاشان و او نیز فرزند بلافصل امام محمدباقر علیه السلام است. به دیگر سخن امامزادگان روستای اورازان نتیجه های امام محمدباقر هستند. از سوی دیگر امامزاده قاضی میرسعید در روستای سیدآباد حسنجون طالقان، از فرزندان این دو امامزاده می باشند. قدمت زیارتگاه اورازان مربوط به اواخر صفویه یا اوایل زندیه است.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید