علي اكبر طالقاني

آورده اند علي اكبر طالقاني اهل ده نويز طالقان بود پدر او مصطفي نام داشت. علي اكبر از خطاطان نستعليق در دوره اخير مي باشد او در تهذيب و تمجيد كتب نيز مهارت داشت. از او قران هاي زيادي در كتاب خانه ها و موزه ها ديده مي شود از جمله قران بسيار نفيسي است كه در سال 1324  قمري نوشته است. خدا او را بيامرزد.

به نقل از کتاب سیمای طالقان مرحوم حبیب اله برنگی طالقاني


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید