میر

عکس های زیر در فصل پاییز و بهار گرفته شده اند. عکس بهار پانوراما بوده و دارای حجم 2.4Mbyte است که توسط آقای علیرضا جعفری فرستاده شده و احتمالا مدتی طول می کشد تا دیده شود. به همین دلیل آن را دوم قرار داده ایم.