مهندس محمد حسين صالحي طالقاني

مهندس محمد حسين صالحي اهل ده گوران طالقان بود. او در كابينه دكتر جمشيد آموزگار در اواخر دوره رژيم شاهنشاهي به وزارت راه رسيد. او با دكتر آموزگار نسبت فاميلي هم داشت. دوره وزارت مهندس صالحي در وزارت راه بيش از سه ماه و نيم نبود. ايشان در همين مدت كوتاه وزارتش دستور داد مقداري از جاده زياران به طالقان را مرمت و اسفالت كردند. مهندس صالحي از مهندسين متجدد و فعّال بود.

به نقل از کتاب سیمای طالقان مرحوم حبیب اله برنگی طالقانی

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید