حاج سيد آقاي گليردي جد آیت اله طالقاني

مرحوم حاج سيد آقا اهل ده گليرد طالقان بود. قدما مي گفتند او سيدي بود عالم و زاهد و جليل القدر از سادات حسيني و از بني اعمام سادات ده اورازان كه جد آنها منتهي ميشود به امام زاده هاي ده اورازان به نام سيد شرف الدين و سيد علا الدين و ايشان از نسل سيد علاالدين بودند. باز درباره ايشان مي گفتند كه حاج سيد آقا پير مردي بود با محاسن سفيد بلند و قامتي كشيده و هيكلي قوي داشت عمامه اي سبز بر سر و شالي سبز بر كمر مي بست بسيار زاهد و متقي بود. در ايام سوگواري ماه مبارك رمضان و ماه محرم براي زيارت به امام زاده يوسف بادامستان مي آمد و به امام جماعت و تبليغ و اشاعه زائرين ميپرداخت. گويند او با خلوص نيت وسرا پا شور و ايمان سخن مي گفت و سخنش رسا بود به طوري كه بر دل مي نشست و در انسان ايجاد يقين و ايمان مينمود. بياناتش شور آفرين و هدايت بخش بود. گفته اند : او چنان شرح مصائب حضرت سيد الشهدا (ع) وياران باوفايش را عنوان مي كرد كه سنگدل ترين مردم را به رقت مي آورد. چنان منقلب مي كرد كه بي اختيار گريه و ناله سر مي داد و صداي شيون و افغان و واحسيناي حاضرين فضا را پر مي كرد. باز گويند آن بزرگوار در روز هاي عاشورا عمامه را از سر بر مي داشت و با پاي برهنه خود به ميان جمعيت مي آمد و با دو دست بر سر و سينه مي زد و نوحه ي

گوشواره اش رعنا جوانانم پاكيزه جانم

مي خواند و جمعيت را به شور و هيجان در مي اورد.

باز در مورد او گويند كه ايشان در طالقان از دنيا رفته بود. عده اي از اهالي ده وليان كه از دهات كوهپايه كرج است ديده بودند جنازه اي را جمعي بر دوش دارند و از كوچه باغهاي وليان لا اله الا الله گويان حمل ميكنند و مي برند. پرسيده بودند اين جنازه كيست ؟ جواب داده بودند اين جنازه حاج سيد آقاي گليردي است كه او را مي بريم در نجف اشرف به خاك بسپاريم. اين در حالي كه بود كه او را در ده گيليرد به خاك سپرده بودند اين حاج سيد آقا پدر آقا سيد ابوالحسن گليردي و جد ايت الله حاج سيد محمود طالقاني بود . خدايش غريق رحمت كند.

به نقل از کتاب سیمای طالقان - حبیب اله برنگی طالقانی


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید