گراب

اطلاعات کلی در باره روستای گراب

روستای گراب واقع درعرض جغرافیایی 36 10 26 و طول جغرافیایی 51 07 13   و 2500 متر ارتفاع از سطح دریا  از روستاهای بخش بالا طالقان از شهر طالقان بوده و از سمت شمال با کوه علو سر از سمت شرق با کوه آرنگ چال از سمت جنوب با گردنه عسلک   و از سمت غرب با روستا ی دراپی همجوار میباشد.

 

این نوشتار خرد بوده و بتدریج تکمیل خواهد گردید

 منبع : http://www.karood.com

نویسنده: علی برنگی