کوئین

از آنجاییکه ترکیب جمعیتی روستا های طالقان بشدت در حال تغییر است ما در اینجا نام های خانوادگی اهالی بومی روستا های طالقان را برای ثبت و ارجاع های بعدی ذکر می نماییم. از آنجاییکه اطلاعات ما ممکن است کامل نباشد از شما تقاضای کمک داریم. برای دسترسی به سایر نام های خانوادگی روستا های طالقان لطفا  در بخش روستاهای طالقان به روستای مربوطه مراجعه نمایید.

نام های خانوادگی اهالی بومی روستای کویین طالقان:

  1. علیاء
  2. کوئینی
  3. کیا
  4. مقیمی

اطلاعات کلی در باره روستای کوئین

روستای کوئین واقع درعرض جغرافیایی 36 11 44 و طول جغرافیایی 50 52 17   و 1980 متر ارتفاع از سطح دریا  از روستاهای بخش بالا طالقان از شهر طالقان بوده و از سمت شمال با کوه دومیل از سمت شرق با روستای جوستان از سمت جنوب با روستای مرجان   و از سمت غرب با روستا ی نویز همجوار میباشد.

 

این نوشتار خرد بوده و بتدریج تکمیل خواهد گردید

 منبع : http://www.karood.com

نویسنده: علی برنگی