کلانک

کلانک یکی از مهمترین پایگاه های تعزیه خوانی طالقان بوده است که دارای نسخ قدیمی تعزیه می باشد از تعزیه های معروف می توان تعزیه حضرت امام حسین (ع) وتعزیه حضرت ابولفضل(ع ) نام برد. از تعزیه خوان های مشهور طالقان که در روستای کلانک سکونت داشته می توان چنین یاد کرد:

از آنجاییکه ترکیب جمعیتی روستا های طالقان بشدت در حال تغییر است ما در اینجا نام های خانوادگی اهالی بومی روستا های طالقان را برای ثبت و ارجاع های بعدی ذکر می نماییم. از آنجاییکه اطلاعات ما ممکن است کامل نباشد از شما تقاضای کمک داریم. برای دسترسی به سایر نام های خانوادگی روستا های طالقان لطفا  در بخش روستاهای طالقان به روستای مربوطه مراجعه نمایید.

نام های خانوادگی اهالی بومی روستای کلانک طالقان:

  1. احسان فر
  2. ابراهیم آبادی
  3. رحيمي نصر
  4. رضایی
  5. شهراسبي
  6. کلانی فر
  7. کلانکی
  8. صيادي گهر
  9. محبی

با تشکر از آقای حسین کلانکی

اطلاعات کلی در باره روستای کلانک

روستای کلانک واقع درعرض جغرافیایی 36 08 30 و طول جغرافیایی 50 39 27   و 2040 متر ارتفاع از سطح دریا  از روستاهای بخش پایین طالقان از شهر طالقان بوده و از سمت غرب با روستای سنگ بن از سمت شرق با روستای سفید گوران از سمت جنوب با شیخ کوه  و از سمت غرب با کوه کذلک همجوار میباشد.

 

این نوشتار خرد بوده و بتدریج تکمیل خواهد گردید

منبع : http://www.karood.com

نویسنده: علی برنگی