کرود

این حکم توسط محمد علی شاه قاجار برای مرحوم آیت الله العظمی حاج شیخ مسیح طالقانی و ممهور به مهر شاه صادر شده است و متن آن به این شرح است:

نظر به مراتب درستی و امانت و  زهد جناب مستطاب شریعت مآب حاج شیخ مسیح امام جماعت مدرسه مبارکه ناصری (سپهسالار یا شهید مطهری فعلی)  که در جمله علمای اعلام و سالهاست به شغل امامت مدرسه مزبوره مفتخر است، چون تولیت امر موقوفه شرعا و عرفا با جناب مستطاب شریعتمدار درسایه ی ظهیرالاسلام است و در این اوقات در خاک پای فلک فرسای اقدس همایون شاهنشاهی استدعا نموده است که محض تشویق جناب حاج شیخ مسیح این شغل به موجب مفوضه فرمان مبارک درباره سفری الیه محول و وا گذار گردد و ایجابا" لمسئوله در قرار صدور این مفوضه فرمان قضا جریان مبارک شغل امامت جماعت مدرسه مزبوره را به جناب حاج شیخ مسیح محول و واگذار فرمودیم که بهتر در پیشبرد لوازم این شغل قیام و اقدام نماید. شهر صفر المظفر 1326.

برای مشاهده تصویر حکم به ادامه مظلب رجوع نمایید.

تصویر مرحوم آیت اله العظمی حاج شیخ مسیح طالقانی که توسط  جناب عبدالجواد طالقانی نوه آن مرحوم و با همت آقای محسن هاشمی در اختیار ما قرار گرفته است که بدینوسیله از ایشان تشکر می گردد. برای مشاهده عکس بزرگتر روی ادامه مطلب کلیک نمایید.

ایستاده از راست به چپ: کربلایی رضوان- حاج اسماعیل بوذری-صمد برنگی- آقا محمد بوذری

نشسته از راست به چپ: کربلایی مسلم برنگی-حاج ابراهیم بوذری

نشسته از راست به چپ: عزت اله احمدیان - حاج رحیم برنگی- دکتر احمد احمدیان - حاج اکبر برنگی

ایستاده از راست به چپ: حاج یوسف برنگی - صمد برنگی

بر روی سنگ اوئکی داری بیخ