مولا فخرالدّين

در داخل گورستان ده كرود طالقان در ضلع غربي بوته زرشك يك سنگ قبر قرمز رنگ بشكل مكعب مستطيل وجود داشت كه ابعاد آن شصت در پنجاه در چهل سانتي‌متر مي‌باشد. از آن جنس سنگ در آن حوالي وجود ندارد. معلوم است كه صاحب قبريكه آن سنگ براي او مهيّا شده بود شخص مهم و با اسم و رسمي بوده كه آنرا براي او از جاي دوردست آورده بودند. چون در گذشته روي قبر معاريف از آن نوع سنگ ميگذاشتند. روي آن سنگ بخطّ نسخ خيلي درشت نوشته شده هذا قبر مولي فخرالدّين و جز اين چيزي نوشته نشده و تاريخ هم ندارد. من خود آن سنگ را كه سالم و در جاي خود ثابت بود ديده بودم، ولي بعدها در اثر بي‌توجّهي و عدم شناخت اهالي آنرا از جايش دور كردند و به دو تكه مساوي تقسيم شده بود. از هركس در ده سؤال كردم صاحب قبريكه اين سنگ روي آن گذاشته شده بود كه بوده هيچكس ندانست و همه اظهار بي‌اطلاعي كردند.

من جريان وجود آن سنگ را در تهران به آقاي حاج ميرزا ابراهيم بوذري كه استاد خط و از خط شناسان و عتيقه شناس بود گفتم. او گفت از روي خط آن سنگ ميتوان فهميد مربوط به چه دوره‌اي است. تا اينكه تابستاني ايشان براي هواخوري به ده كرود آمده بود. بنده هم در ده بودم. عصر يك روز كه بزيارت اهل قبور آمده بود، وقت را غنيمت شمرده، آن سنگ را به ايشان نشان دادم. ايشان پس از ديدن خط آن سنگ گفتند اين مربوط به اواخر دوره مغول تا اوايل دوره تيموريان بوده و ادامه داد بلاشك اين مولي فخرالدّين يكي از عرفاي سرشناس بوده. ممكن است نام او در تواريخ باشد. دنبال نام مولي فخرالدّين در لغت نامه دهخدا گشتم، چنين نامي را در آنجا يافتم. او را يكي از عرفا دانسته ولي كاملاً توضيح داده نشده بود كه بشناسيم او كه بوده. خلاصه جز چنين شخصي در قبرستان ده كرود طالقان است. اين شرح را براي آن آوردم كه نامداران گمنام نمانند. اگر كسي مولي فخرالدّين را مي‌شناسد بداند قبرش در آنجاست و به احياء آن بپردازند.

به نقل از کتاب سیمای طالقان مرحوم حبیب اله برنگی


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید