شيخ موسي (يا محمود) كركبودي اولين شاعر داستان عزيز و نگار

شيخ موسي يا شيخ محمود ناظم كتاب عزيز و نگار اهل ده كركبود طالقان است. كتاب عزيز و نگار يك كتاب كوچك حاوي اشعار شيرين و روان نظم يافته بزبان فارسي و تاتي محلّي مي باشد  كه در حقيقت يك فوركلور است. شعرهاي اين كتاب بيانگر يك ذوق سرشار ادبي از سراينده آن مي‌باشد كه در سرودن شعر مهارت داشته است. او داراي قريحه شاعري خوبي بوده است. اشعار اين كتاب تقريباً حدود يكصد و پنجاه سال قبل سروده شده است. (با احتساب تاريخ نگارش كتاب سيماي طالقان به حدود سال 1200 شمسي مي رسيم)

 

موضوع كتاب داستان عشق جواني بوده بنام عزيز و دختري بنام نگار كه اين هردو اهل ده آركان طالقان بودند. خلاصه اينكه آن دو عاشق و معشوق سخت بهم دلبسته بوده‌اند. عزيز از نگار خواستگاري كرد ولي نگار را به او ندادند. او را به پسرعمويش كه احمد نام داشت و كچل بود دادند. احمد نگار را با خود به الموت برد. عزيز كه دلداده نگار بود و از عشق او ميسوخت فراق او را تحمل نكرد و بهمراهي مردي خردمند و باتجربه به دنبال نگار به الموت رفت و نگار را با گرفتاري زياد و نقشه حساب‌شده بچنگ آورد و بطرف طالقان حركت كرد ولي آنها تحت تعقيب واقع شدند و خود را در آب رودخانه غرق كرده خفه شدند و به وصال هم نرسيدند.

اين داستان عشقي پرماجرا و تراژدي بدفرجام بصورت بسيار زيبا و خيلي سوزناك بوسيله شاعر برشته نظم كشيده شده و الحق نيكو تنظيم گرديده كه باب طبع جوانان عاشق‌پيشه و دختران دلداده است كه براي بازكردن عقده‌هاي عشق و بيان دلدادگي و علاقه خود نسبت به معشوق آن اشعار را ميخوانند. مخصوصاً در نيم قرن قبل اشعار كتاب عزيز و نگار ورد زبان پسران و دختران جوان دهات طالقان بود و در دشت و صحرا و مزارع با آوازي بلند آنرا ميخواندند و بسياري از مردمان سالخورده هم در اثر كثرت شنيدن اين اشعار را از حفظ داشتند. بايد اين كتاب عزيز و نگار را يكي از آثار ادبي مرز و بوم طالقان دانست كه با قريحه شاعري نيكو بطرز استادانه‌اي سروده شد.

 

از كتاب سيماي طالقان مرحوم حبيب اله برنگي طالقاني


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید