ميرزا ابراهيم طالقاني

نوشته‌اند ميرزا ابراهيم معروف به معارف اهل ده كركبود از دهات طالقان بود. ميرزا ابراهيم معارف مردي دانش‌دوست و آشنا به زبان عربي و فرانسه بود. شعرهاي نيكو مي سرود. او از آزاديخواهان و مبارزين صدر مشروطيّت بود مدّتي به جرم مشروطه‌خواهي در زندان بسر برد. عكس او در بين زندانيان صدر مشروطه كه استبداد آنها را به زنجير كشيده است، ديده مي‌شود.

نقل از کتاب سیمای طالقان مرحوم حبیب اله برنگی طالقانی


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید