کجیران

از آنجاییکه ترکیب جمعیتی روستا های طالقان بشدت در حال تغییر است ما در اینجا نام های خانوادگی اهالی بومی روستا های طالقان را برای ثبت و ارجاع های بعدی ذکر می نماییم. از آنجاییکه اطلاعات ما ممکن است کامل نباشد از شما تقاضای کمک داریم. برای دسترسی به سایر نام های خانوادگی روستا های طالقان لطفا  در بخش روستاهای طالقان به روستای مربوطه مراجعه نمایید.

نام های خانوادگی اهالی بومی روستای کجیران طالقان:

  1. برزگر
  2. شیخ
  3. شیخی

اطلاعات کلی در باره روستای کجیران

روستای کجیران واقع درعرض جغرافیایی 36 15 10و طول جغرافیایی 50 29 51   و 1870 متر ارتفاع از سطح دریا  از روستاهای بخش پایین طالقان از شهر طالقان بوده و از سمت شمال با روستای پرگه از سمت شرق با روستای کلارود از سمت جنوب با روستای اهوارک  و از سمت غرب با روستا ی انگه همجوار می باشد.

photo source: http://www.trekearth.com

تصویر روستای کجیران تابستان 1385- به نقل از نشریه انجمن طالقانی ها

این نوشتار خرد بوده و بتدریج تکمیل خواهد گردید

منبع : http://www.karood.com

نویسنده: علی برنگی