شهرک

از آنجاییکه ترکیب جمعیتی روستا های طالقان بشدت در حال تغییر است ما در اینجا نام های خانوادگی اهالی بومی روستا های طالقان را برای ثبت و ارجاع های بعدی ذکر می نماییم. از آنجاییکه اطلاعات ما ممکن است کامل نباشد از شما تقاضای کمک داریم. برای دسترسی به سایر نام های خانوادگی روستا های طالقان لطفا  در بخش روستاهای طالقان به روستای مربوطه مراجعه نمایید.

نام های خانوادگی اهالی بومی روستای شهرک طالقان:

اطلاعات کلی در باره شهر طالقان( شهرک)

شهر طالقان واقع درعرض جغرافیایی 36 10 49 و طول جغرافیایی 50 46 12   و 1820 متر ارتفاع از سطح دریا  مرکز شهرستان طالقان بوده و از سمت شمال با روستای کولج از سمت شرق با روستای پردسر از سمت جنوب با روستای میناوند  و از سمت غرب با روستا ی گلینک همجوار میباشد.

 

 

این نوشتار خرد بوده و بتدریج تکمیل خواهد گردید