شهراسر

از آنجاییکه ترکیب جمعیتی روستا های طالقان بشدت در حال تغییر است ما در اینجا نام های خانوادگی اهالی بومی روستا های طالقان را برای ثبت و ارجاع های بعدی ذکر می نماییم. از آنجاییکه اطلاعات ما ممکن است کامل نباشد از شما تقاضای کمک داریم. برای دسترسی به سایر نام های خانوادگی روستا های طالقان لطفا  در بخش روستاهای طالقان به روستای مربوطه مراجعه نمایید.

نام های خانوادگی اهالی بومی روستای شهراسر طالقان:

اطلاعات کلی در باره روستای شهرا سر

روستای شهرا سر واقع درعرض جغرافیایی 36 12 07 و طول جغرافیایی 50 37 25   و 1720 متر ارتفاع از سطح دریا  از روستاهای بخش پایین طالقان از شهر طالقان بوده و از سمت شمال با روستای کش از سمت شرق با روستای روشنابدر از سمت جنوب با روستای سنگ بن  و از سمت غرب با روستا ی تکیه ناوه همجوار میباشد.

این نوشتار خرد بوده و بتدریج تکمیل خواهد گردید

منبع : http://www.karood.com

نویسنده: علی برنگی