شهراسر

مجاهدان طالقان در نهضت جنگل

در رابطه با نهضت جنگل نام عده‌اي از اهالي طالقان بعنوان مجاهدان طالقان در نهضت جنگل آورده شده كه با مرحوم ميرزا كوچك خان جنگلي همكاري ميكردند و آنها عبارت بودند از 1: - دكتر ابراهيم خان حشمت شهراسري طالقاني معروف به سردار حشمت كه در رشت بدار آويخته شد  2  - حاج شيخ عزيزالله بزجي طالقاني 3 - عبدالله‌خان كركبودي 4 - ميرزا ابراهيم خان اهل نساء علياء طالقان برادر ناظم نسائي 5 - ميرزا مقيم‌خان كركبودي كه در تنكابن بدست قواي دولتي كشته شد 6 - استاد كامران گوراني طالقاني 7 - عليخان سردار جوستاني طالقاني 8 - مرحوم منشي‌باشي اوانكي طالقاني 9 - ميرزا يونس خان مهراني طالقاني 10 - شيخ علي سوهاني طالقاني 11 - حاج نظرعلي ابري طالقاني كه اين شخص اخير باعث پيوستن امير اسعد خلعتبري پسر سپهدار تنكابني به نهضت جنگل شد.

بقیه در ادامه مطلب ......

دکتر حشمت طالقانی( از روستای شهراسر)

                                               

 

دکتر ابراهیم حشمت طالقانی ملقب به "حشمت الاطباء" و "سردار حشمت" فرزند عباسقلی و اهل روستای شهراسر طالقان از مشاهیر اطبای گیلان و از سران نهضت جنگل بود که از آغاز ابتدای تشکیل این نهضت با آن همکاری می‌کرد و چندی از طرف هیأت اتحاد اسلام که شورای رهبری نهضت جنگل محسوب می‌شد، به حکومت لاهیجان منصوب شد. نامبرده در مرحله‌ای از مبارزه که فشار قوای حکومت مرکزی و نیروهای بیگانه بر روی جنگلی‌ها افزایش یافته بود، با میرزا کوچک خان وداع کرد و با نیروهای تحت امر خود تسلیم دولت مرکزی شد. لیکن علی رغم قول و قرارهای قبلی مبنی بر عفو و تأمین، همگی را دستگیر و زندانی کردند و دکتر حشمت را به همراه چند تن دیگر در قرق کارگزاری رشت به دار آویختند و پیکر او را در صحن مسجد چلا خانه (چله خانه) به خاک سپردند.