سوهان

به نقل از سايت روستاي سوهان با تشکر از آقای
عباس زینعلی برای تصحیح نام ها

شهيد داود الهوئي - شهيد فرج اله صالحي - شهيد جمشيد خدادادي


شهيد
محمد زينعلي

شهيد حميد پور جبار- جعفر صالحي - شهيد رضا زينعليشهيد حميد غفوري - شهيد علي غفوري - شهيد لطف علي الهوئي - شهيد سيد كمال كيائيشهيد جهان بخش منصوري - شهيد حسين انصافي - شهيد خليل نظري - شهيد سعيد خدادادي

از آنجاییکه ترکیب جمعیتی روستا های طالقان بشدت در حال تغییر است ما در اینجا نام های خانوادگی اهالی بومی روستا های طالقان را برای ثبت و ارجاع های بعدی ذکر می نماییم. از آنجاییکه اطلاعات ما ممکن است کامل نباشد از شما تقاضای کمک داریم. برای دسترسی به سایر نام های خانوادگی روستا های طالقان لطفا  در بخش روستاهای طالقان به روستای مربوطه مراجعه نمایید.

نام های خانوادگی اهالی بومی روستای سوهان طالقان:

اطلاعات کلی در باره روستای سوهان

روستای سوهان واقع درعرض جغرافیایی 36 13 12 و طول جغرافیایی 50 39 06   و 2020 متر ارتفاع از سطح دریا  از روستاهای بخش پایین طالقان از شهر طالقان بوده و از سمت شمال با کوه وجین از سمت شرق با روستای آرموت از سمت جنوب با روستای روشنابدر  و از سمت غرب با روستا ی کشرود همجوار میباشد.

نمایی از روستای بزرگ سوهان (منبع: http://www.zeinali.ir/souhan.htm)


آبشار زیبای چره در سوهان (چره در زبان تاتی به معنی آبشار است) (منبع: http://www.zeinali.ir/souhan.htmk


نام مناطق اطراف سوهان به نقل از سايت  سوهان

 

این نوشتار خرد بوده و بتدریج تکمیل خواهد گردید

 

منبع : http://www.karood.com

نویسنده: علی برنگی