عظام الوزاره طالقاني

مرحوم عظام‌الوزاره اهل ده سوهان طالقان بود. او مردي متين و متشخّص و فاضل و اديب بود و از رجال معروف و افراد سرشناس و از معاريف طالقان بحساب مي‌آمد. عظام‌الوزاره در وزارت ماليه آنروز مشغول كار بود و نهايتاً از كارمندان عاليرتبه آن وزارت‌خانه بود. او با فضلا و ادبا مراوده و سر و كار داشت. اكثر مردمان اهل فضل و ادب او را مي‌شناختند. او مردي اهل ذوق و نويسنده‌اي توانا بود و در زمينه‌هاي مختلف تأليفاتي داشت. از جمله گويند نوشته‌هائي درباره طالقان از او بجا مانده است ولي نگارنده آنها را نديده‌ام. او نيز مردي محقق بود و درباره طالقان تحقيقاتي داشت. روانش شاد.

به نقل از کتاب سیمای طالقان مرحوم حبیب اله برنگی طالقانی


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید