مولی نظر علی طالقانی ( از روستای سوهان)


 


مولي‌ نظر علي‌ طالقاني‌

از جمله‌ شخصيتهاي‌ بارز عصر حكماي‌ اربعه‌ كه‌ جامع‌ مراتب‌ علم‌ و عمل‌، حكمت‌ و عرفان‌ و فقه‌ و اصول‌ بوده‌ است‌ و در كمالات‌ معنوي‌ از عباد و زهاد برجسته‌ روزگار به‌ شمار مي‌آمده‌ مولي‌ نظر علي‌بن‌سلطان‌محمد طالقاني‌ است‌.
وي‌ د رسال‌ 1240 ه.ق‌. در طالقان‌ ديده‌ به‌ جهان‌ گشود. پس‌ از گذراندن‌ مبادي‌ علوم‌ در ايران‌ رهسپار نجف‌ اشراف‌ شد تا در جوار بارگاه‌ نوراني‌ مولاي‌ خويش‌ اميرالمؤمنين‌ علي‌ (ع‌) به‌ طي‌ مدراج‌ علمي‌ و كسب‌ كمالات‌ معنوي‌ بپردازد.
از ميان‌ كتب‌ رسائل‌ متعدد مولي‌ نظر علي‌، تنها آثار مضبوطش‌ ده‌ اثر است‌. كه‌ از اين‌ ميان‌ كتاب‌ كاشف‌ الاسرار شامل‌ يك‌ دوره‌ معارف‌ الهيه‌ در مكتب‌ وحي‌ و حكمت‌ و عرفان‌ است‌. همين‌ كتاب‌ است‌ كه‌ امام‌ خميني‌ (ره‌) به‌ برخي‌ از شاگردان‌ سفارش‌ اكيد به‌ مطالعه‌ آن‌ كرده‌ بود. از ويژگيهاي‌ برجسته‌ كتاب‌ اين‌ است‌ كه‌ مؤلف‌ به‌ سبب‌ جامعيت‌ علمي‌ و عرفاني‌ خويش‌ توانسته‌ در هر بحث‌ طرحي‌ ارائه‌ كند كه‌ در برگيرنده‌ مشربهاي‌ كلامي‌ و فلسفي‌ و عرفاني‌ و منطبق‌ بر مضامين‌ آيات‌ و احاديث‌ باشد.

عارف‌ حكيم‌ در اين‌ كتاب‌ شريف‌ با بهره‌گيري‌ از براهين‌ عقلي‌ و قواعد حكمي‌ و اشراقي‌ و عرفاني‌ آيات‌ قرآني‌ و احاديث‌ مشكلات‌ اعتقادات‌ از توحيد و ولايت‌ و معاد را حل‌ نموده‌ است‌ كه‌ تسلط‌ نويسنده‌ در عرفان‌ نظري‌ و علمي‌ و حكمت‌ الهي‌ را نشان‌ مي‌دهد.

از ديگر آثارش‌ عبارتند از: (1)

1- مناط‌ الاحكام‌، 2- اجتماع‌ الامر و الهني‌، 3- رساله‌ في‌ الغناء، 4- كلمات‌ القرآن‌، 5- طراز المصائب‌، 6- اشتراط‌ الحس‌ في‌ قبول‌ الشهادة‌، 7- حاشيه‌ رسائل‌ شيخ‌ مرتضي‌، 8- حجية‌ الخير الواحد، 9- تحقيق‌ العناوين‌

برگرفته از : سایت کانون ایرانی پژوهشگران فلسفه و حکمت

در كتاب المآثر و الآثار باب دهم صفحه 4 و 17 و در كتاب ريحانة الادب جلد 3 صفحه 6 آمده كه مرحوم ملّا نظرعلي فرزند سلطانمحمد اهل ده سوهان از دهات طالقان بود. او در قرن سيزدهم قمري زندگي ميكرد. ملّا نظرعلي از شاگردان مرحوم شيخ مرتضي انصاري و از فقهاي بنام زمان خود بود و شهرتي بسزا داشت. در بين علماي شيعه از چهره‌هاي شناخته شده است. از او كتابهائي به يادگار مانده است. از جمله 1 - اجتماع امر و نهي 2 - اشتراط الحسن في قبول الشهادة 3 - حاشيه بر رسائل شيخ انصاري 4 - حجة الخبر الواحد 5 - رساله‌اي در فنا 6 - مناط الاحكام 7 - كشف الاسرار. علماي دانش او را ستوده‌اند. روانش شاد.

برگرفته از :  کتاب سیمای طالقان مرحوم حبیب اله برنگی طالقانی

 


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید