سنگ بن

از آنجاییکه ترکیب جمعیتی روستا های طالقان بشدت در حال تغییر است ما در اینجا نام های خانوادگی اهالی بومی روستا های طالقان را برای ثبت و ارجاع های بعدی ذکر می نماییم. از آنجاییکه اطلاعات ما ممکن است کامل نباشد از شما تقاضای کمک داریم. برای دسترسی به سایر نام های خانوادگی روستا های طالقان لطفا  در بخش روستاهای طالقان به روستای مربوطه مراجعه نمایید.

نام های خانوادگی اهالی بومی روستای سنگ بن طالقان:

  1. رضایی
  2. سید علیخانی
  3. مجنونی
  4. ملکی

اطلاعات کلی در باره روستای سنگ بن

روستای سنگ بن واقع درعرض جغرافیایی 36 09 45 و طول جغرافیایی 50 38 38   و 1920 متر ارتفاع از سطح دریا  از روستاهای بخش پایین طالقان از شهر طالقان بوده و از سمت شمال با دریاچه سد طالقان از سمت شرق با روستای کلوندر از سمت جنوب با روستای کلانک  و از سمت غرب با معدن گرانیت همجوار میباشد.

 

این نوشتار خرد بوده و بتدریج تکمیل خواهد گردید

 منبع : http://www.karood.com

نویسنده: علی برنگی