دیزان

از آنجاییکه ترکیب جمعیتی روستا های طالقان بشدت در حال تغییر است ما در اینجا نام های خانوادگی اهالی بومی روستا های طالقان را برای ثبت و ارجاع های بعدی ذکر می نماییم. از آنجاییکه اطلاعات ما ممکن است کامل نباشد از شما تقاضای کمک داریم. برای دسترسی به سایر نام های خانوادگی روستا های طالقان لطفا  در بخش روستاهای طالقان به روستای مربوطه مراجعه نمایید.

نام های خانوادگی اهالی بومی روستای دیزان طالقان:

اطلاعات کلی در باره روستای دیزان

دیزان از روستا های بزرگ و پر جمعیت طالقان می باشد.

روستای دیزان واقع درعرض جغرافیایی 36 13 42 و طول جغرافیایی 50 57 50   و 2240 متر ارتفاع از سطح دریا  از روستاهای بخش بالا طالقان از شهر طالقان بوده و از سمت شمال با روستای خیکان از سمت شرق با روستای ناریان از سمت جنوب با روستای مهران  و از سمت غرب با کوه عالی رز همجوار میباشد.

تصویر دیزان به نقل از سایت دیزان dizani.com

این نوشتار خرد بوده و بتدریج تکمیل خواهد گردید

منبع : http://www.karood.com

نویسنده: علی برنگی