شيخ علينقي ديزاني طالقاني

مرحوم شيخ علينقي اهل ده ديزان طالقان بود و در قرن 13 مي زيست. ايشان براي فراگيري علوم و معارف اسلامي به قزوين رفت و در آنجا از محضر درس علمائي چون آخوند ملا محمد آقا حكيم مشهور و ملا عبدالكريم آیرواني و حاج محمد تقي فقيه براغاني معروف به شهيد ثالث قزويني به درس خود ادامه داد و معلومات خود را تكميل كرد. شيخ علينقي ديزاني از اساتيد حكمت و فلسفه به شمار مي رفت. او پس از تحصيل از قزوين به تهران آمد و در آنجا اقامت گزيد و به كار تدريس پرداخت. نام برده مدتي مدرسه ميرزا زكّي مازندراني را اداره مي كرد و امامت جماعت آنجا را عهده دار بود.

به نقل از کتاب سیمای طالقان مرحوم حبیب اله برنگی طالقانی


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید