دکتر اسماعیل ذوقی از دنبلید طالقان

دکتر اسماعیل ذوقی


آقای دکتر اسماعیل ذوقی در سال 1325 شمسی در طالقان متولد شد. تحصیلات ابتدایی را در زادگاهش، و دورۀ دبیرستان را در تهران گذراند. پس از اخذ دیپلم طبیعی در سال 1343 شمسی وارد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران شد. در سال 1351 شمسی به استخدام انستیتو رازی درآمد. پس از یک وقفه چهارساله بین سالهای 1352 تا 1356 شمسی، در آذرماه 1356 مجددا در بخش بروسلوز انستیتو رازی اشتغال یافت که تاکنون ادامه دارد. در این مدت به اتفاق دیگر همکاران بیش از 30 طرح تحقیقاتی در زمینه بروسلوز (تب مالت) انسان و حیوانات به اجرا درآورد. تألیف بیش از 100 مقاله به زبانهای فارسی و لاتین و چاپ آن در نشریات داخلی و خارجی، ثمرۀ فعالیت های تحقیقاتی دکتر ذوقی است.
دکتر اسماعیل ذوقی در سال 1373 شمسی به عنوان محقق نمونه سال شناخته شد و در سال 1375 نیز جایزۀ جشنواره خوارزمی را دریافت کرد.


از میان آثاری که ایشان ترجمه و تألیف کرده است کتابهای زیر را می توان نام برد:
1. تشخیص، درمان و پیشگیری بروسلوز در انسان؛ انتشارات دانش پژوه، 1365.
2. نقش کمپلمان در بیماریهای عفونی، انتشارات دانش پژوه، 1369.
3. اپیدمیولوژی و بیماریهای واگیر، جهاد دانشگاهی تهران، 1368.
4. تحقیقات دربارۀ بروسلوز؛ سازمان تحقیقات کشاورزی، 1369.
5. توکسوپلاسموز در انسان و حیوانات، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1372.آشنایی با کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در سال 1375

«بیماریهای قابل انتقال بین انسان و حیوان» ، سرویراستار:جیمز اچ استیل؛ ترجمۀ اسماعیل ذوقی- کرج: مؤسسۀ تحقیقات و سرم سازی رازی، 1372-1376.- 8 ج.

امروزه انسان در زمینۀ کنترل یا ریشه کنی بیماریهای عفونی به پیشرفتهای زیادی دست یافته است. پیشرفت در کنترل بیماریهای اختصاصی انسان چون آبله، دیفتری وبا و... بر توجه به مشکلات ناشی از بیماریهای حیوانی که در بسیاری از مناطق مخاطره شدیدی برای بهداشت انسان محسوب می گردند، افزوده است. ریشه کنی آبله یکی از ره آوردهای عظیم بهداشتی در عصر ماست. یکی از دلایل موفقیت در این مهم، فقدان مخزن حیوانی آبله بوده است. کنترل دیفتری، وبا و دیگر بیماریهای دوران کودکی به علت نبود مخزن حیوانی امکان پذیر گردیده است.
بیماریهای حیوانی به راههای گوناگون، بهداشت و سلامتی انسان را تهدید می نماید. این مسأله نقش ارزنده و حیاتی دامپزشکی در محافظت از سلامتی و رفاه عمومی را نمایان می سازد و به همین دلیل در تعریف سازمان جهانی بهداشت، دامپزشکی در خدمت بهداشت عمومی ذکر شده است.
کتاب «بیماریهای قابل انتقال بین انسان و حیوان» ثمرۀ تحقیقات برجسته ترین دانشمندان علوم پزشکی و دامپزشکی است که در چهار بخش و هشت جلد ترجمه شده است و مجموعه ای ارزنده برای استفادۀ محققان و دانشجویان علوم پزشکی به شمار می رود.

به نقل از سایت کتاب سال جمهوری اسلامی ایران

 


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید