دنبلید

گويند شيخ غلامحسين اهل ده دنبلید طالقان بود. او از روحانيوني بود كه در نقاط مختلف به تبليغ و ارشاد مردم ميپرداخت. از زهد و پرهيزكاري او بسيار تعريف ميكردند. از او كرامات و خوارق عاداتي نقل ميكنند. گويند ايشان در ماه مبارك رمضان روزي در مسجد يكي از دهات ساوجبلاغ در منبر بود و مردم را ارشاد ميكرد. شخصي به اصطلاح متجدّد و خودباخته بي‌اعتقاد به دين و در حقيقت بي‌ادب و نادان در بين جمعيت نشسته بود. با بي‌اعتنايي به روزه ماه مبارك رمضان سيگاري را از جيب خود بيرون آورد و آتش زد و شروع به كشيدن كرد بطوريكه دودش مردم روزه‌دار را آزار ميداد. شيخ غلامحسين كه او را به آن حالت ديد، حالش منقلب شد. ضمن سخنانش گفت پروردگارا آن كسانيرا كه دين مرا خوار مي‌شمارند و به مسخره و استهزاء ميگيرند و حرمت آن را نگه نميدارند و زير پا ميگذارند از صفحه روزگار برانداز تا باعث انحراف ديگران نشوند و عبرتي براي مردم باشد. گويند آن مرد به مجرّد آنكه از مسجد بخانه رفت دلش شروع به درد كردن كرد و تا نيمه شب از دنيا رفت. اين جريان بصورت معجزه‌اي بين مردم جلوه نمود. بعداً از شيخ غلامحسين پرسيده بودند چگونه شد كه دعاي شما در مورد آن مرد سريعاً اجابت گرديد. ايشان گفته بود در آنجا آن چنان دل من سوخت و به درد آمد كه در خودم نبودم و از عمق وجودم و تار و پود جانم با خلوص نيّت آن نفرين را كردم كه خدا هم اجابت فرمود و اين را نبايد از كرامات من دانست بلكه بايد از لطف خداي متعالي براي عبرت مردم شمرد و بدانيد هركس با خلوص نيّت چيزي را از خدا بخواهد خداوند ملتمس او را اجابت ميفرمايد. گويند او مردي بود كه حالت عارفانه و عوالم مخصوص داشت. روانش شاد.

به نقل از کتاب سیمای طالقان مرحوم حبیب اله برنگی

دکتر اسماعیل ذوقی


آقای دکتر اسماعیل ذوقی در سال 1325 شمسی در طالقان متولد شد. تحصیلات ابتدایی را در زادگاهش، و دورۀ دبیرستان را در تهران گذراند. پس از اخذ دیپلم طبیعی در سال 1343 شمسی وارد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران شد. در سال 1351 شمسی به استخدام انستیتو رازی درآمد. پس از یک وقفه چهارساله بین سالهای 1352 تا 1356 شمسی، در آذرماه 1356 مجددا در بخش بروسلوز انستیتو رازی اشتغال یافت که تاکنون ادامه دارد. در این مدت به اتفاق دیگر همکاران بیش از 30 طرح تحقیقاتی در زمینه بروسلوز (تب مالت) انسان و حیوانات به اجرا درآورد. تألیف بیش از 100 مقاله به زبانهای فارسی و لاتین و چاپ آن در نشریات داخلی و خارجی، ثمرۀ فعالیت های تحقیقاتی دکتر ذوقی است.
دکتر اسماعیل ذوقی در سال 1373 شمسی به عنوان محقق نمونه سال شناخته شد و در سال 1375 نیز جایزۀ جشنواره خوارزمی را دریافت کرد.

 

دکتر رضا شعبانی در سال 1317 در خانواده‏ای متدین در روستای صمغ‏ آباد  تولد یافت. دوره شش ساله ابتدایی را در روستای محل تولد خود و ده دنبلید سپری کرد و سپس برای ادامه تحصیل به تهران آمد. مادربزرگ پدری و مادری ایشان هر دو طالقانی و از سادات صحیح‏النسب آن دیارند.