دراپی

روستای دراپی

فاصله روستا تا شهرک :37 کیلومتر
تعداد خانوار :10خانوار
ارتفاع از سطح دریا:2488 متر
روستا به علت محدودیت زمین های کشاورزی بسیار کوچک است و دارای رونق خوبی نیست . همچنین به این روستا درایی هم گفته می شود .

حمام تاریخی روستای دراپی

قدمت تاریخی : 60 سال پیش
روستای دراپی دارای حمام مخروبه ای بوده که حداکثر شصت سال قدمت دارد

برگرفته از وبسایت شهر طالقان به آدرس:

http://www.taleghan.org/index.php?option=com_content&task=view&id=72&Itemid=19