خورانک

از آنجاییکه ترکیب جمعیتی روستا های طالقان بشدت در حال تغییر است ما در اینجا نام های خانوادگی اهالی بومی روستا های طالقان را برای ثبت و ارجاع های بعدی ذکر می نماییم. از آنجاییکه اطلاعات ما ممکن است کامل نباشد از شما تقاضای کمک داریم. برای دسترسی به سایر نام های خانوادگی روستا های طالقان لطفا  در بخش روستاهای طالقان به روستای مربوطه مراجعه نمایید.

نام های خانوادگی اهالی بومی روستای خورانک طالقان:

  1. بابایی
  2. زارعی
  3. فیضی
  4. نورمحمدی
  5. مطلبی

اطلاعات کلی در باره روستای خورانک

روستای خورانک واقع درعرض جغرافیایی 36 12 07 و طول جغرافیایی 50 34 10   و 1900 متر ارتفاع از سطح دریا  از روستاهای بخش پایین طالقان از شهر طالقان بوده و از سمت شمال با نظر آباد از سمت شرق با روستای عالی سر از سمت جنوب با معدن گرانیت و از سمت غرب با کوه تیر رس همجوار میباشد.

 

این نوشتار خرد بوده و بتدریج تکمیل خواهد گردید

 منبع : http://www.karood.com

نویسنده: علی برنگی