خوران

 

اطلاعات کلی در باره روستای خوران

روستای خوران واقع درعرض جغرافیایی 36 14 21 و طول جغرافیایی 50 30 40   و 1760 متر ارتفاع از سطح دریا  از روستاهای بخش پایین طالقان از شهر طالقان بوده و از سمت شمال با روستای کلارود از سمت شرق با روستای امیر نان از سمت جنوب با کوه ؟  و از سمت غرب با روستای اهوارک همجوار میباشد.

 

این نوشتار خرد بوده و بتدریج تکمیل خواهد گردید

 منبع : http://www.karood.com

نویسنده: علی برنگی