خودکاوند

از آنجاییکه ترکیب جمعیتی روستا های طالقان بشدت در حال تغییر است ما در اینجا نام های خانوادگی اهالی بومی روستا های طالقان را برای ثبت و ارجاع های بعدی ذکر می نماییم. از آنجاییکه اطلاعات ما ممکن است کامل نباشد از شما تقاضای کمک داریم. برای دسترسی به سایر نام های خانوادگی روستا های طالقان لطفا  در بخش روستاهای طالقان به روستای مربوطه مراجعه نمایید.

نام های خانوادگی اهالی بومی روستای خودکاوند طالقان:

اطلاعات کلی در باره روستای خودکاوند

روستای خودکاوند واقع درعرض جغرافیایی 36 08 36و طول جغرافیایی 50 50 16   و 2140 متر ارتفاع از سطح دریا  از روستاهای بخش بالا طالقان از شهر طالقان بوده و از سمت شمال با روستای وشته از سمت شرق با روستای گلیرد از سمت جنوب با کوه ؟  و از سمت غرب با روستا ی ورکش همجوار میباشد.

 

این نوشتار خرد بوده و بتدریج تکمیل خواهد گردید

 منبع : http://www.karood.com

نویسنده: علی برنگی

 

روستای خودکاوند

فاصله روستا تا شهرک :16 کیلومتر

تعداد خانوار در تابستان :70 خانوار

تعداد خانوار در زمستان : 15خانوار

ارتفاع از سطح دریا:2275 متر

غار تاریخی روستای خودکاوند

در غرب روستا و در زیرصخره رسوبی که روستا روی آن واقع شده غار دست کنی وجود دارد که در حال حاضر حدود 23 متر عمق آن میباشد و اهالی روستا از وسعت و ارتباط آن با جاهای مختلف حکایتها نقل می کنند . در حال حاضر غار یاد شده راهرو پرپیچی می باشد که بخش های مختلف آن حفاری و یا بر اثر ریزش مسدود شده است .


قبرستان تاریخی روستای خودکاوند

قدمت تاریخی : دوران اسلامی حدود 1400سال پیش
در ضلع شمال شرق روستای خودکاوند ، قبرستان کوچکی وجود دارد که متعلق به دوران اسلامی می باشد در سطح این قبرستان بیش از 50 قطعه سنگ قبر وجود دارد که با خط بسیار زیبا نوشته و حکاکی شده است . عمده این سنگها که متعلق به اواخر قرن سیزدهم و اوایل قرن چهاردهم هجری شمسی می باشد ،توسط شخصی به نام حسین علی نوشته و حکاکی شده است و نام او در خط آخر کتیبه درج شده است . در سمت جنوبی و در کناره روستا تپه مدور و طبیعی وجود دارد که شایعات فراوانی در خصوص گنجهای نهفته در آن نقل می کنند .


محوطه تاریخی – اسلامی مامان روستای خودکاوند

قدمت تاریخی : دوران اسلامی حدود 1400سال پیش
در 6 کیلومتری روستای خودکاوند مزارعی وجود دارد که جزء قلمرو روستای خودکاوند بوده و اهالی آنرا مامان می نامند . مامان محوطه تاریخی – اسلامی است به ابعاد تقریبی 80*50 متر که در جهت شرقی – غربی امتداد یافته و آثاری از استقرار دوره اسلامی تا اواخر قرون ششم و هفتم هجری در آن مشاهده می شود . در سطح این محوطه تاریخی – اسلامی بقایایی از پی دیوارهای بناهای مسکونی دیده می شود که بر اثر تخریب سقف و دیوارهای جانبی به صورت تپه درآمده است . بخشی از سطح این محوطه مسکونی در طی سالیان گذشته شخم زده و روی آن زراعت شده است .
بقایای سفالهای گرد آوری شده از این محل حکایت از استقراری بودن آن در قرون اولیه اسلامی می نماید . عمده سفالهای یافت شده متعلق به دوره اسماعیلیه و سلجوقیان و حداکثر تا اواسط دوره ایلخانی بوده و از آن تاریخ به بعد بنا به دلائلی که چرایی و چگونگی آن بر ما روشن نیست متروکه شده و جمعیت آن به نقطه دیگری نقل مکان کرده اند .

برگرفته از وبسایت شهر طالقان به آدرس:

http://www.taleghan.org/index.php?option=com_content&task=view&id=71&Itemid=19