حصیران و منگلان

چند روز پیش منزل یکی از اقوام بودیم که ایشان یک سند قدیمی ملک خانوادگی شان را به من نشان داد که حیفم آمد آن را به شما نشان ندهم. سند مربوط به یک ملک در روستای حصیران است که با خط بسیار زیبایی در تاریخ هشتم جمادی الثانی 1317 قمری مطابق با 22 مهر 1278 شمسی (114 سال پیش) نوشته شده است. با دوربین موبایلم عکسی از آن گرفتم ولی متاسفانه کیفیت لازم برای نشان دادن زیبایی قوق العاده خط را نداشت. اصل سند بسیار زیبا و مسحور کننده است و نکات بسیاری در آن وجود دارد که شاید فقط اساتید فن بتوانند آن ها را کشف کنند. برای مثال جمله هوالمالک بالاستحقاق را مانند آنچه که امروزه روی تابلوهای خط می نویسند نوشته است.

 

از آنجاییکه ترکیب جمعیتی روستا های طالقان بشدت در حال تغییر است ما در اینجا نام های خانوادگی اهالی بومی روستا های طالقان را برای ثبت و ارجاع های بعدی ذکر می نماییم. از آنجاییکه اطلاعات ما ممکن است کامل نباشد از شما تقاضای کمک داریم. برای دسترسی به سایر نام های خانوادگی روستا های طالقان لطفا  در بخش روستاهای طالقان به روستای مربوطه مراجعه نمایید.

نام های خانوادگی اهالی بومی روستای حصیران طالقان:

  1. آقابیگی
  2. راشدی
  3. معینی

 

اطلاعات کلی در باره روستای حصیران

روستای حصیران واقع درعرض جغرافیایی 36 11 40 و طول جغرافیایی 50 51 00   و 1980 متر ارتفاع از سطح دریا  از روستاهای بخش بالا طالقان از شهر طالقان بوده و از سمت شمال با روستای نویز از سمت شرق با روستای مرجان از سمت جنوب با روستای منگلان  و از سمت غرب با روستا ی هشان همجوار میباشد.

 

این نوشتار خرد بوده و بتدریج تکمیل خواهد گردید

 منبع : http://www.karood.com

نویسنده: علی برنگی