ابوالحسن معيني طالقاني

بوالحسن‌خان معيني فرزند مرحوم شيخ جاراله اهل ده حصیران طالقان بود. او در تهران دروس ابتدائي و متوسطه را بپايان رسانيد بعد به دانشگاه رفت. به درس خود ادامه داد و به اخذ درجه ليسانس نائل آمد. آنگاه به استخدام وزارت كشور درآمد و در آن وزارت‌خانه مشاغل مختلف را پشت سر گذاشت. او مدتي فرماندار لرستان بود و پس از مدتي فرمانداري استان تهران را بعهده داشت. ابوالحسن طالقاني در خانواده روحاني بدنيا آمده بود و يكي از افراد معروف زمان خود و از رجال مشهور طالقان بود. برادر او مسعود معيني و برادرزاده او رضا معيني فرزند آقا شجاع معيني هردو از گويندگان پركار راديو تلويزيون كشور هستند و در بين مردم از چهره‌هاي شناخته شده مي‌باشند.

به نقل از کتاب سیمای طالقان مرحوم حبیب اله برنگی طالقانی

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید