شيخ حسين غفاري طالقاني

شيخ حسين غفاري از اهالي ده حسن جون طالقان بود. ايشان دروس قديمه و معارف اسلامي را در مدارس علميه تهران فراگرفته بود. بعد به طالقان آمده بود و در زادگاه خود مقيم شده بود و محض ازدواج و طلاق دائر كرده بود. ضمناً در دهات طالقان به ارشاد و تبليغ مردم مي‌پرداخت. او مردي اديب و اهل ذوق بود و به طالقان علاقه زيادي داشت. روي همين اصل كتابي بنام تاريخ طالقان نوشته بود و بسياري از اطلاعات غيرتاريخي و مربوط به عصر حاضر از طالقان را در آن كتاب آورده بود كه براي اطلاع عامه كتاب مفيدي است. شيخ حسين غفاري در حدود سن 50 سالگي دنيا را وداع گفت.

به نقل از کتاب سیمای طالقان مرحوم حبیب اله برنگی طالقانی

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید