جزن

از آنجاییکه ترکیب جمعیتی روستا های طالقان بشدت در حال تغییر است ما در اینجا نام های خانوادگی اهالی بومی روستا های طالقان را برای ثبت و ارجاع های بعدی ذکر می نماییم. از آنجاییکه اطلاعات ما ممکن است کامل نباشد از شما تقاضای کمک داریم. برای دسترسی به سایر نام های خانوادگی روستا های طالقان لطفا  در بخش روستاهای طالقان به روستای مربوطه مراجعه نمایید.

نام های خانوادگی اهالی بومی روستای جزن طالقان:

  1. جزنی
  2. کلایی
  3. عقبایی (مهاجر از جزینان)
  4. مجتهدي
  5. مصلح
  6. مرندی

 

اطلاعات کلی در باره روستای جزن

روستای جزن واقع درعرض جغرافیایی 36 10 13 و طول جغرافیایی 50 47 37   و 1860 متر ارتفاع از سطح دریا  از روستاهای بخش میان طالقان از شهر طالقان بوده و از سمت شمال با روستای خسبان از سمت شرق با روستای وشته از سمت جنوب با روستای ورکش  و از سمت غرب با روستا ی پردسر همجوار میباشد.

 

این نوشتار خرد بوده و بتدریج تکمیل خواهد گردید

منبع : http://www.karood.com

نویسنده: علی برنگی