تکیه ناوه و عالی سر

غلامحسین امیر خانی ( از روستای تکیه ناوه)

                                                   Golamhosein amirkhani

 

                                               غلامحسین امیر خانی

سامانه: مشاهير ايران
  
 
نام خانوادگي و نام
استاد غلام حسين اميرخانی
زمينه فعاليت
هنری
 

شرح حال
استاد غلام حسين اميرخانی
سال و محل تولد : 1318 طالقان( روستای تکیه ناوه)(*)
رشته تخصصی : خوشنويسی
فعاليت ها :
-  تحصیلات ابتدایی در روستای شهراسر( *)
- علاقمندی روزافزون به امر کتاب و خوشنويسی
- آشنايی با استاد ميرخانی و تعليم از محضر ايشان از سال 1338
- گذراندن دوره های تعليم نزد استادن بزرگ آن روزگار
- انتقال به وزارت فرهنگ و اهتمام به امر تعليم خوشنويسی
- اتحصيلات تا اخذ ديپلم طبيعی در سال 1338 در زادگاه خود
- ورود به دانشگاه تهران و شروع به تحصيل در رشته دندانپزشکی و

فارغ التحصيلی در سال 1343
- عضويت در هيئت علمی دانشگاه شهيد بهشتی (ملی سابق) در سال 1345
- پذيرش بورس سنتو و عزيمت به دانشگاه بيرمنگهام انگلستان و اخذ تخصص ORALPATHOLOGY
- عزيمت به ميهن و ادامه تدريس در دانشگاه شهيد بهشتی
- تدريس در دانشگاه های معتبر داخلی
- نامگذاری بخش آسيب شناسی و آزمايشگاه آسيب شناسی دهان و دندان دانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی بنام ايشان در خرداد 1381
- برگزيده شدن به عنوان چهره ماندگار عرصه دندانپزشکی در دومين همايش

 چهره های ماندگار سال 1381
آثار :
- نگارش و تأليف مقالات متعدد در باب آسيب شناسی دهان و و دندان در مجلات معتبر علمی

برگرفته از:

http://jjtvn.ir/display_full.aspx?data_id=19160

(*) با عنایت به توضیحات آقای مصطفي اميرخاني در بخش نظرات در همین پست.

برچسب عنوان2
مقدار عنوان2