پردسر

از آنجاییکه ترکیب جمعیتی روستا های طالقان بشدت در حال تغییر است ما در اینجا نام های خانوادگی اهالی بومی روستا های طالقان را برای ثبت و ارجاع های بعدی ذکر می نماییم. از آنجاییکه اطلاعات ما ممکن است کامل نباشد از شما تقاضای کمک داریم. برای دسترسی به سایر نام های خانوادگی روستا های طالقان لطفا  در بخش روستاهای طالقان به روستای مربوطه مراجعه نمایید.

نام های خانوادگی اهالی بومی روستای پردسر طالقان:

  1. پورکریمی
  2. شاملو

اطلاعات کلی در باره روستای پردسر

روستای پردسر واقع درعرض جغرافیایی 36 10 31 و طول جغرافیایی 50 46 33   و 1844 متر ارتفاع از سطح دریا  از روستاهای بخش میان طالقان از شهر طالقان بوده و از سمت شمال با روستای کولج بالا از سمت شرق با روستای جزن از سمت جنوب با روستای ورکش  و از سمت غرب با شهر طالقان همجوار میباشد.

 

این نوشتار خرد بوده و بتدریج تکمیل خواهد گردید

 منبع : http://www.karood.com

نویسنده: علی برنگی